Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk
 Přezkum prohlášení o finančních zájmech kandidáta na komisaře (výklad odst. 1 písm. a) přílohy XVI jednacího řádu)
 Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech ***
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020
 Zavedení palubního systému eCall ***II
 Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II
 Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II
 Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***II
 Evropská statistika ***II
 Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I
 Povinnost vykládky úlovků ***I
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi ES a Ruskem, s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU ***
 Opatření navazující na provádění boloňského procesu
 Evropský film v digitální éře
 Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví
Texty (245 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí