Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 28. april 2015 - Strasbourg
 Prøvelse af de udpegede kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser (fortolkning af forretningsordenens nr. 1a) i bilag XVI)
  Den Internationale Søfartsorganisations konvention om standarder for mandskab på fiskefartøjer***
 Ændringsbudget nr. 2/2015: Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
 Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II
 Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi ***II
 Mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer ***II
 CO2-emissioner fra søtransport ***II
 Europæiske statistikker ***II
 Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I
 Landingsforpligtelse ***I
 Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EF og Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union ***
 Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen
 Europæisk film i den digitale tidsalder
 En ny EU-skovstrategi
Tekster (234 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik