Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
 Έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου (ερμηνεία του Παραρτήματος XVI παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού)
 Διεθνής σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών ***
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
 Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***II
 Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***II
 Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***II
 Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***II
 Ευρωπαϊκές στατιστικές ***II
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Υποχρέωση εκφόρτωσης ***I
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και Ρωσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια
 Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή
 Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ
Κείμενα (386 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου