Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg
 Volinikukandidaadi majanduslike huvide deklaratsiooni kontrollimine (kodukorra XVI lisa lõike 1 punkti a tõlgendamine)
 Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon ***
 Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine
 Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***II
 Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II
 Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II
 Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide ***II
 Euroopa statistika ***II
 Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I
 Lossimiskohustus ***I
 EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga ***
 Bologna protsessi rakendamine
 Euroopa filmindus digitaalajastul
 ELi uus metsastrateegia
Tekstid (227 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika