Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
 Komission jäsenehdokkaiden taloudellisten sidonnaisuuksien tutkiminen (työjärjestyksen liitteessä XVI olevan 1 kohdan a alakohdan tulkinta)
 Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus ***
 Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen
 Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II
 Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II
 Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II
 Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***II
 Euroopan tilastot ***II
 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
 Purkamisvelvoite ***I
 EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ***
 Bolognan prosessin täytäntöönpano
 Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla
 Uusi EU:n metsästrategia
Tekstit
Lopullinen painos (239 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö