Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras
 Paskirtųjų Komisijos narių finansinių interesų deklaracijų nagrinėjimas (Darbo tvarkos taisyklių XVI priedo 1 dalies a punkto išaiškinimas)
 Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų ***
 Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui
 Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse ***II
 Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II
 Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II
 Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***II
 Europos statistika ***II
 Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ***I
 Įpareigojimas iškrauti visą laimikį ***I
 EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES ***
 Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos proceso įgyvendinimu
 Europos kinas skaitmeniniame amžiuje
 Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui
Tekstai (240 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika