Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 28 ta' April 2015 - Strasburgu
 L-iskrutinju tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji ta’ Kummissarji nnominati (interpretazzjoni tal-paragrafu 1(a) tal-Anness XVI tar-Regoli ta' Proċedura)
 Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd ***
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015: Emenda tal-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
 Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II
 Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II
 It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II
 L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu ***II
 L-Istatistika Ewropea ***II
 Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I
 L-obbligu ta' żbark ***I
 Protokoll mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija KE-Russja, biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE ***
 Segwitu tal-implimentazzjoni għall-proċess ta' Bolonja
 Il-films Ewropej fl-era diġitali
 Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti
Testi (250 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza