Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg
 Toetsing van de verklaringen van voorgedragen commissarissen betreffende hun financiële belangen (interpretatie van lid 1 (a) van Bijlage XVI van het Reglement)
 Internationaal Verdrag betreffende de normen voor de bemanning van vissersvaartuigen ***
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Wijziging van het MFK voor de jaren 2014-2020
 Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II
 Richtlijn inzake kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen ***II
 Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***II
 Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer ***II
 Europese statistiek ***II
 Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
 Aanlandingsplicht ***I
 Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Rusland, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU ***
 Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces
 De Europese film in het digitale tijdperk
 Een nieuwe EU-bosstrategie
Teksten (244 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid