Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg
 Preskúmanie vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie (výklad ods. 1 písm. a) prílohy XVI rokovacieho poriadku)
 Medzinárodný dohovor o normách pre posádku rybárskych plavidiel ***
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: Zmena VFR na roky 2014 – 2020
 Zavádzanie palubného systému eCall ***II
 Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II
 Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek ***II
 Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy ***II
 Európska štatistika ***II
 Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I
 Povinnosť vylodiť úlovky ***I
 Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a Ruskom, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátska k EÚ ***
 Vykonávanie bolonského procesu
 Európsky film v digitálnej ére
 Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ
Texty (244 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia