Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 28. april 2015 - Strasbourg
 Pregled izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja (razlaga odstavka 1(a) Priloge XVI Poslovnika)
 Mednarodna konvencija za osebje na ribiških ladjah ***
 Predlog spremembe proračuna št. 2/2015: sprememba večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020
 Uvedba avtomobilskega sistema eCall ***II
 Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov ***II
 Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***II
 Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa ***II
 Evropska statistika ***II
 Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I
 Obveznost iztovarjanja ***I
 Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in Rusijo, da se upošteva pristop Hrvaške k EU ***
 Pregled izvajanja bolonjskega procesa
 Evropski film v digitalni dobi
 Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor
Besedila (225 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov