Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 28 april 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 En granskning av förklaringen om ekonomiska intressen från den nominerade kommissionsledamoten (tolkning av punkt 1 a i bilaga XVI i arbetsordningen)
 Internationell konvention om normer för personal ombord på fiskefartyg ***
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2015: Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020
 Montering av fordonsbaserade eCallsystem ***II
 Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor ***II
 Minska användningen av tunna plastbärkassar ***II
 Koldioxidutsläpp från sjötransporter ***II
 Europeisk statistik ***II
 Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I
 Landningsskyldighet ***I
 Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan EG och Ryssland för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till EU ***
 Uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen
 Europeisk film i den digitala tidsåldern
 En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn
Texter
Slutlig utgåva (239 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy