Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
 Pretfinanciranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih ***I
 Stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja ***I
 Zaštitne mjere predviđene Sporazumom s Norveškom ***I
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom ***I
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima s Bosnom i Hercegovinom ***I
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom ***I
 Primjena članaka 107. i 108. UFEU-a na određene kategorije horizontalnih državnih potpora *
 Pravila primjene članka 108. UFEU-a *
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije
 Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2013.
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – 8., 9. i 10. Europski razvojni fond
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski sud
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
 Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2013.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Razrješnica za 2013.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2013.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
 Razrješnica za 2013.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)
 Razrješnica za 2013.: Europska policijska akademija (CEPOL)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
 Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO)
 Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 Razrješnica za 2013.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za okoliš (EEA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Razrješnica za 2013.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
 Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Razrješnica za 2013.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za lijekove (EMA)
 Razrješnica za 2013.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
 Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za željeznice (ERA)
 Razrješnica za 2013.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 Razrješnica za 2013.: Agencija za opskrbu Euratom (ESA)
 Razrješnica za 2013.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
 Razrješnica za 2013.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust)
 Razrješnica za 2013.: Europski policijski ured (Europol)
 Razrješnica za 2013.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 Razrješnica za 2013.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)
 Razrješnica za 2013.: Agencija za europski GNSS (GSA)
 Razrješnica za 2013.: ARTEMIS – ugrađeni računalni sustavi
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky”
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće ENIAC
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za inovativne lijekove
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2013.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Novčani fondovi ***I
 Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I
 Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2016. – dio I. – Parlament
 Ured europskog javnog tužitelja
 Strategija o alkoholu
 Druga godišnjica urušavanja zgrade Rana Plaza i trenutačno stanje Pakta o održivosti
 Izvanredna sjednica Europskog vijeća (23. travnja 2015.) - Nedavne tragedije u Sredozemnom moru i migracijska politika i politika azila u EU-u
Tekstovi (1832 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti