Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Elfogadott szövegek
2015. április 29., Szerda - Strasbourg
 Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programok kezdeti előfinanszírozása ***I
 A meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I
 Az EGK és Norvégia között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I
 Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodás ***I
 Az EK és Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás ***I
 Az EK és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás ***I
 Az EUMSZ 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazása *
 Az EUMSZ 108. cikkének alkalmazására vonatkozó szabályok *
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek
 A Bizottság 2013. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
 2013. évi mentesítés: az Unió általános költségvetése – a 8., 9. és a 10. EFA
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Bíróság
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Számvevőszék
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Gazdasági és Szociális Bizottság
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Régiók Bizottsága
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai ombudsman
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – európai adatvédelmi biztos
 2013. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2013. évi mentesítés: Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2013. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2013. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
 2013. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
 2013. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2013. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2013. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2013. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2013. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
 2013. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2013. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2013. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2013. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2013. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2013. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2013. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
 2013. évi mentesítés: a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2013. évi mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)
 2013. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
 2013. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
 2013. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
 2013. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2013. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
 2013. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2013. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
 2013. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund)
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)
 2013. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2013. évi mentesítés: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)
 2013. évi mentesítés: Európai GSS Ügynökség (GSS)
 2013. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás
 2013. évi mentesítés: Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás
 2013. évi mentesítés: ENIAC Közös Vállalkozás
 2013. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
 2013. évi mentesítés: Innovatív Gyógyszerek Közös Vállalkozás
 2013. évi mentesítés: ITER Közös Vállalkozás és a fúziós energia fejlesztése
 2013. évi mentesítés: SESAR Közös Vállalkozás
 Pénzpiaci alapok ***I
 Az egyes harmadik országokból származó textiltermékek uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatala ***I
 Bevételi és kiadási előirányzatok a 2016-os pénzügyi évre – I. szakasz – Parlament
 Az Európai Ügyészség
 Alkoholstratégia
 A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása
 Az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli ülése – A Földközi-tengeren történt legutóbbi tragédiák és az uniós migrációs és menekültügyi politikák
Szövegek (2076 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat