Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 29 ta' April 2015 - Strasburgu
 Il-prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I
 Tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi ***I
 Miżuri ta’ salvagwardja previsti fil-Ftehim man-Norveġja ***I
 Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Albanija ***I
 Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni u l-Ftehim Temporanju dwar il-kummerċ u materji relatati mal-kummerċ mal-Bożnija-Ħerzegovina***I
 Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ma' l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ***I
 Applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 TFUE għal ċerti kategoriji ta' għajnuna mill-Istat orizzontali *
 Regoli għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 TFUE *
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi
 Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
 Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni
 Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR
 Fondi tas-suq monetarju ***I
 Importazzjoni ta' prodotti tessili minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn regoli tal-importazzjoni speċifiċi tal-Unjoni ***I
 L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 - Sezzjoni I - Parlament
 L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
 Strateġija dwar l-Alkoħol
 It-tieni anniversarju tat-tiġrif tal-bini Rana Plaza u l-progress tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà tal-Bangladexx
 Laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew (23 ta' April 2015) - L-aħħar traġedji fil-Mediterran u l-politiki tal-UE dwar il-migrazzjoni u l-asil
Testi (2017 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza