Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg
 Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I
 Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen ***I
 Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen ***I
 Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***I
 Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina ***I
 Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***I
 Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen *
 Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU *
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
 Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
 Kwijting 2013:algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
 Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
 Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
 Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA)
 Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA)
 Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
 Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
 Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
 Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA)
 Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom
 Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
 Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)
 Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol)
 Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
 Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming Artemis
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming Eniac
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2013: Gemeenschappelijke onderneming SESAR
 Geldmarktfondsen ***I
 Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie ***I
 Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement
 Europees openbaar ministerie
 Alcoholstrategie
 Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact
 Buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU
Teksten (1979 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid