Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
 Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ***I
 Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe ***I
 Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre CEE și Norvegia ***I
 Acordul de stabilizare și asociere dintre CE și Albania ***I
 Aplicarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între CE și Bosnia și Herțegovina ***I
 Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei ***I
 Aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale *
 Normele de aplicare a articolului 108 din TFUE *
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive
 Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea FED
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Justiție
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
 Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
 Descărcarea de gestiune 2013: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
 Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
 Descărcarea de gestiune 2013: Colegiul European de Poliție (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
 Descărcarea de gestiune 2013: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
 Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)
 Descărcarea de gestiune 2013: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană de Formare (ETF)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
 Descărcarea de gestiune 2013: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
 Descărcarea de gestiune 2013: Oficiul European de Poliție (Europol)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)
 Descărcarea de gestiune 2013: Agenția GNSS European (GSA)
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună Clean Sky
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ENIAC
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen”
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună SESAR
 Fondurile de piață monetară ***I
 Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 - secțiunea I - Parlamentul
 Parchetul European
 Strategia privind alcoolul
 A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea
 Raport al Consiliului European extraordinar din 23 aprilie 2015: Ultimele tragedii din Marea Mediterană și politicile UE în materie de migrație și de azil
Texte (2047 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate