Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0175(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0315/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0315/2015

Viták :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Szavazatok :

PV 24/11/2015 - 5.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0400

Elfogadott szövegek
PDF 252kWORD 92k
2015. november 24., Kedd - Strasbourg
A biztosítási közvetítés ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. november 24-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0360),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0180/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 13-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz intézett, 2012. november 9-i levelére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. július 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére, valamint 61. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0085/2014),

–  tekintettel a 2014. február 26-i ülésén elfogadott módosításokra(3),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság kiegészítő jelentésére (A8-0315/2015),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 44., 2013.2.15., 95. o.
(2) HL C 77., 2002.03.28., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0155.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. november 24-én került elfogadásra a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2012)0175

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2016/97 irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat