Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2269(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0337/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0337/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0404

Usvojeni tekstovi
PDF 321kWORD 71k
Srijeda, 25. studenog 2015. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 8/2015: Vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., konačno donesen 17. prosinca 2014.(2),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, konačno donesenu 28. travnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015, konačno donesene 7. srpnja 2015.(4),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 6/2015 i br. 7/2015, konačno donesene 14. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(6),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(8),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 8/2015. koji je Komisija usvojila 19. listopada 2015. (COM(2015)0545),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015. koje je Vijeće usvojilo 10. studenog 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu istog dana. (13439/2015 – C8‑0341/2015),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0337/2015),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 8/2015 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (carine) i na unošenje u proračun ostatka salda vlastitih sredstava koja proizlaze iz PDV-a i BND-a za 2014. te salda vlastitih sredstava koja proizlaze iz PDV-a i BND-a za 2015.;

B.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 također ažuriraju predviđanja ostalih vlastitih sredstava;

C.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 također predviđa smanjenje u iznosu od 123 474 EUR kako u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza tako i u odobrenim sredstvima za plaćanja u proračunu Europskog nadzornika za zaštitu podataka;

D.  budući da iz nacrta izmjene proračuna br. 8/2015 proizlazi smanjenje doprinosa država članica na temelju BND-a u iznosu od 9,4 milijarde EUR;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 8/2015, u obliku u kojemu ga je podnijela Komisija, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  napominje da nacrt izmjene proračuna br. 8/2015 u svojoj cijelosti za posljedicu ima smanjenje doprinosa država članica proračunu Unije u iznosu od 9 403,4 milijuna EUR;

3.  ističe da su za rješavanje trenutačne izbjegličke krize potrebna znatna dodatna financijska sredstva;

4.  napominje da države članice još nisu ispunile svoje financijske obveze prema uzajamnom fondu za Afriku, uzajamnom fondu za Siriju i agencijama UN-a koje pružaju pomoć izbjeglicama; koje su potvrdile na neslužbenom sastanku čelnika država i vlada o migraciji održanom 23. rujna 2015., sastanku Europskog vijeća od 15. listopada 2015. i sastanku na vrhu u Valletti od 11. i 12. studenog 2015.; izražava žaljenje što su prema podacima Komisije početkom studenog 2015. države članice trebale uplatiti još 2,3 milijarde EUR;

5.  napominje da će za pružanje humanitarne pomoći duž tranzitnih ruta i za nošenje s izazovima koje predstavlja dosad nezabilježen broj izbjeglica u europskim gradovima i regijama biti potrebna dodatna financijska sredstva;

6.  izražava duboko žaljenje što tijekom mirenja nije postignut čvrst kompromis kako bi se sredstva iz nacrta izmjene proračuna br. 8/2015 preusmjerila za izbjegličku krizu; međutim očekuje da će države članice u cijelosti ispuniti obveze koje su preuzele;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015.;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 8/2015. konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 69, 13.3.2015., str. 1.
(3) SL L 190, 17.7.2015., str. 1.
(4) SL L 261, 7.10.2015.
(5) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(6) SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(7) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(8) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti