Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2269(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0337/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0337/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0404

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 70k
2015. november 25., Szerda - Strasbourg
8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: saját források és európai adatvédelmi biztos
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Saját források és az európai adatvédelmi biztos) szóló tanácsi álláspontról (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(4),

–  tekintettel a 6/2015. és a 7/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. október 14-én fogadtak el véglegesen,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító, 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(8),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. október 19-én elfogadott, 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0545),

–  tekintettel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló, a Tanács által 2015. november 10-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon továbbított álláspontra (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0337/2015),

A.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját forrásokra (vámok) vonatkozó előrejelzés felülvizsgálatáról szól: a héa és a GNI 2014. évi egyenlegei fennmaradó összegeinek, valamint a 2015. évi héa- és GNI-egyenlegek költségvetésbe való beviteléről;

B.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet az egyéb bevételekre vonatkozó előrejelzést is aktualizálja;

C.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet továbbá 123 474 eurós csökkentést irányoz elő az európai adatvédelmi biztos költségvetésében mind a kötelezettségvállalások, mind a kifizetések tekintetében;

D.  mivel a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet eredményeként a tagállamok GNI-alapú hozzájárulásai 9,4 milliárd euróval csökkennek;

1.  tudomásul veszi a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet egészében véve 9,4034 milliárd eurós csökkentést eredményez a tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulásaiban;

3.  hangsúlyozza, hogy további jelentős pénzügyi eszközökre van szükség a jelenlegi menekültválság kezeléséhez;

4.  megállapítja, hogy a tagállamok pénzügyi adományai a Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, a Szükséghelyzeti Alap Szíriáért és a menekülteket támogató ENSZ-ügynökségek részére – amelyeket az uniós állam- és kormányfők 2015. szeptember 23-i ülésén, a 2015. október 15-i Európai Tanácson és a 2015. november 11–12-i vallettai csúcson megerősítettek – még nem kerültek kifizetésre; sajnálja, hogy a Bizottság adatai szerint a tagállamok 2,3 milliárd eurós elmaradásban voltak 2015. november elején;

5.  megállapítja, hogy további pénzügyi erőfeszítésekre lesz szükség a tranzitútvonalak mentén történő humanitárius segítségnyújtás biztosításához, illetve a minden eddiginél nagyobb számú menekült befogadásával járó kihívások kezeléséhez az európai városokban és régiókban;

6.  rendkívül sajnálja, hogy az egyeztetések során nem sikerült határozott kompromisszumot elérni a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben szereplő visszafolyó összegeknek a menekültválság kezelésére való felhasználásáról; mindazonáltal számít arra, hogy a tagállamok teljes mértékben betartják korábbi kötelezettségvállalásaikat;

7.  jóváhagyja a 8/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 8/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
(3) HL L 190., 2015.7.17., 1. o.
(4) HL L 261., 2015.10.7.
(5)HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(6)HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(7)HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(8)HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat