Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2264(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0336/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0336/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2015 - 9.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0405

Usvojeni tekstovi
PDF 335kWORD 71k
Srijeda, 25. studenog 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0514 – C8‑0308/2015),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. kojom se izmjenjuje Uredba (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) te posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2015. (COM(2015)0300), kako je izmijenjen pismima izmjene br. 1/2016 (COM(2015)0317) i br. 2/2016 (COM(2015)0513);

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. rujna 2015. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište o nacrtu općeg proračuna za 2016. usvojeno 28. listopada 2015.(4) ,

–  uzimajući u obzir zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 14. studenog 2015. (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0336/2015),

A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru naslova 3. i naslova 4. mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se financiranje u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2016. povećalo preko gornje granice iz naslova 3. za 1 504 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza radi financiranja mjera iz Europskog migracijskog programa;

C.  budući da je, uz dodatan iznos od 1 506 milijuna EUR iznad gornje granice iz naslova 3., Odbor za mirenje koji se sastao radi proračuna za 2016. odobrio prijedlog izaslanstva Parlamenta za daljnju mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti za 24 milijuna EUR iznad gornje granice iz naslova 4. s ciljem rješavanja vanjske dimenzije izazova nastalih izbjegličkom krizom;

D.  budući da je ukupan iznos instrumenta fleksibilnosti za financijsku godinu 2016., koji uključuje neiskorištene iznose iz financijskih godina 2014. i 2015., u cijelosti potrošen;

1.  napominje da zbog gornjih granica za 2016. iz naslova 3. i naslova 4. nije moguće prikladno financirati hitne mjere u području migracije i izbjeglica;

2.  stoga se slaže da se instrument fleksibilnosti mobilizira iznosom od 1 530 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

3.  slaže se i s predloženom dodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje od 734,2 milijuna EUR u 2016., 654,2 milijuna EUR u 2017., 83 milijuna EUR u 2018. i 58,6 milijuna EUR u 2019.;

4.  ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji; napominje da su ta dodatna odobrena sredstva dostupna zahvaljujući isključivo prijenosu neiskorištenih sredstava iz instrumenta fleksibilnosti za financijske godine 2014. i 2015.; naglašava da se ni jedan iznos neće prenijeti u financijsku godinu 2017., čime će se svaka mobilizacija instrumenta fleksibilnosti ograničiti na godišnju gornju granicu od 471 milijun EUR (u cijenama iz 2011.);

5.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

6.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

7.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2)SL L 103, 22.4.2015., str. 1.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0376.


PRILOG:

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2016/253.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti