Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2264(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0336/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0336/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0405

Elfogadott szövegek
PDF 259kWORD 72k
2015. november 25., Szerda - Strasbourg
A Rugalmassági Eszköznek a menekültválság kezelése keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevétele
P8_TA(2015)0405A8-0336/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalása a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban a menekültválság kezelésére meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0514 – C8-0308/2015 – 2015/2264(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0514 – C8-0308/2015),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2015. április 21-i (EU, Euratom) 2015/623 tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének az 1/2016. számú módosító indítvánnyal (COM(2015)0317) és a 2/2016. számú módosító indítvánnyal (COM(2015)0513) módosított, a Bizottság által 2015. június 24-én elfogadott tervezetére (COM(2015)0300),

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló, a Tanács által 2015. szeptember 4-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2015. szeptember 17-én továbbított álláspontra (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  tekintettel a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetről szóló, 2015. október 28-án elfogadott álláspontjára(4),

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2015. november 14-én jóváhagyott közös szövegtervezetre (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0336/2015),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. és 4. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 1 504 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal egészítsék ki az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat az európai migrációs stratégia keretében hozott intézkedések finanszírozására;

C.  mivel a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban összehívott egyeztetőbizottság a 3. fejezet felső határértékén felüli 1 506 millió EUR összegen felül elfogadta a parlamenti küldöttség azon javaslatát is, hogy a Rugalmassági Eszköz keretében a 4. fejezet felső határértékén felül további 24 millió eurót vegyenek igénybe a menekültválság okozta kihívások külső dimenzióinak kezelésére;

D.  mivel ezzel a Rugalmassági Eszköz 2016-es pénzügyi évre biztosított valamennyi forrása kimerül a 2014-es és a 2015-ös pénzügyi évről megmaradt felhasználatlan összegekkel együtt;

1.  megállapítja, hogy a 3. és a 4. fejezet 2016-os felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval és a menekültekkel kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására;

2.  egyetért tehát a Rugalmassági Eszköz 1 530 millió EUR összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal, hogy 2016-ban 734,2 millió EUR, 2017-ben 654,2 millió EUR, 2018-ban 83 millió EUR, 2019-ben pedig 58,6 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot állítsanak be e célból;

4.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie; megjegyzi, hogy e további előirányzatokat csak a Rugalmassági Eszköz 2014-es és 2015-ös pénzügyi évben fel nem használt összegeinek átvitele teszi lehetővé; kiemeli, hogy a 2017-es pénzügyi évre nem visznek át semmilyen összeget, ami korlátozza annak lehetőségét, hogy a Rugalmassági Eszközt éves felső határértékéig, 2011-es árakon számítva 471 millió EUR erejéig vegyék igénybe;

5.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy − azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a Rugalmassági Eszköz révén egyes költségvetési sorok finanszírozására úgy használjanak fel kifizetési előirányzatokat, hogy még maradnak felhasználatlan kötelezettségvállalási előirányzatok − a Rugalmassági Eszköz révén korábban felhasznált kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a felső határérték fölött lehet elszámolni;

6.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

7.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0376.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a menekültválság kezelése keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2016/253 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat