Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2123(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0335/2015

Indgivne tekster :

A8-0335/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0406

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 62k
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af forskud over budgettet for 2016 i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til det fælles udkast godkendt af Forligsudvalget den 14. november 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0335/2015),

A.  der henviser til, at et beløb på 50 000 000 EUR i overensstemmelse med artikel 4a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2012/2002 stilles til rådighed med henblik på udbetaling af forskud i form af bevillinger i forbindelse med Unionens almindelige budget;

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/252.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik