Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2123(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0335/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0335/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2015 - 9.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0406

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 64k
2015. november 25., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. november 25-i állásfoglalása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0281 – C8‑0133/2015),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által 2015. november 14-én jóváhagyott közös szövegtervezetre (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0335/2015),

A.  mivel a 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésével összhangban 50 000 000 EUR összeg érhető el az előlegek kifizetésére az Unió általános költségvetésének előirányzatai révén;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának előlegfizetések céljára történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2016/252 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat