Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2123(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0335/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0335/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2015 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0406

Pieņemtie teksti
PDF 401kWORD 67k
Trešdiena, 2015. gada 25. novembris - Strasbūra
ES Solidaritātes fonda izmantošana — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību — avansa maksājumu nodrošināšana 2016. gada budžetā (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2015. gada 14. novembrī apstiprināto kopīgo projektu (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0335/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. a panta 4. punktu,avansa maksājumiem tiek atvēlēta summa EUR 50 000 000 apmērā, izmantojot Savienības vispārējā budžeta apropriācijas,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2016/252.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika