Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2123(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0335/2015

Texte depuse :

A8-0335/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2015 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0406

Texte adoptate
PDF 245kWORD 68k
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0335/2015),

A.  întrucât, în temeiul articolului 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru plata unor avansuri

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/252.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate