Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1258/2015

Debatai :

PV 26/11/2015 - 4.1

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0412

Priimti tekstai
PDF 264kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras
Afganistanas, ypač žudynės Zabulo provincijoje
P8_TA(2015)0412RC-B8-1258/2015

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Afganistano, ypač žudynių Zabulo provincijoje (2015/2968(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. EP rezoliuciją dėl moterų padėties Afganistane ir Pakistane(1) ir 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl derybų dėl ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų Afganistane 2014 m. vietinę strategiją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2210 (2015) ir į Jungtinių Tautų pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadas dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 20 d. Nacionalinio veiksmų plano įgyvendinimo ir paramos konferenciją (UNSCR 1325) moterų, taikos ir saugumo klausimais,

–  atsižvelgdamas į UNAMA vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2015 m. rugpjūčio mėn. 2015 m. metų vidurio ataskaitą apie civilių gyventojų apsaugą ginkluotame konflikte Afganistane,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos išvadas dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 11 d. JT misijos pareiškimą, kuriame smerkiamas beprasmis septynių civilių įkaitų nužudymas Zabule,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi vis didėja susirūpinimas dėl persekiojimo etniniu ir religiniu pagrindu Afganistane, nes ilgus mėnesius vykdomi grobimai ir išpuoliai nukreipti prieš hazarus, kurie laikomi trečia didžiausia šalies etnine grupe ir vienintele grupe, kurią sudaro daugiausia šiitai;

B.  kadangi 2015 m. spalio mėn. Argandabo rajone pagrobti ir 2015 m. lapkričio 6–8 d. nužudyti septyni civiliai gyventojai ir pranešama apie tarp dviejų konkuruojančių ir prieš vyriausybę kovojančių grupuočių įsiplieskusius ginkluotus konfliktus;

C.  kadangi šiitų hazarų bendruomenė yra viena iš etninių mažumų, pripažįstamų naujoje Afganistano konstitucijoje;

D.  kadangi 2015 m. lapkričio 21 d. buvo surengtas išpuolis prieš pietiniu greitkeliu keliaujančią grupę, kurią sudarė iki 30 hazarų, taikantis juos nušauti; kadangi bent penkis hazarus, keliaujančius autobusu į Kabulą, išgelbėjo kiti keliautojai, padėję nuslėpti hazarų tapatybę, kai autobusą sustabdė kovotojai;

E.  kadangi žudynės Zabule parodo, kokiame dideliame pavojuje atsidūrę hazarai; kadangi autobusu keliavę hazarai buvo atskirti nuo kitų keleivių, išvesdinti ir keli jų buvo nužudyti per kitus pastaraisiais dvejais metais įvykusius incidentus;

F.  kadangi žudynės parodo, kad civiliams gyventojams Talibanas ir nuo jo atskilusios grupės ir toliau kelia teroristinę grėsmę, ir pranešama, kad kai kurios grupės prisiekė ištikimybę „Da’esh“ (ISIL);

G.  kadangi Europos Sąjunga nuo 2002 m. nuolat rėmė Afganistano atstatymą ir vystymąsi ir yra pažadėjusi sukurti taikų, stabilų ir saugų Afganistaną;

H.  kadangi 2007 m. pradėta Afganistano policijos pajėgų mokymui remti skirta Europos Sąjungos policijos misija (EUPOL) padeda kurti baudžiamąją (teismų) sistemą, valdomą Afganistano administracinių įstaigų; kadangi 2014 m. gruodžio mėn. Taryba nusprendė pratęsti misiją iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

I.  kadangi Tarptautinės saugumo paramos pajėgų (ISAF) misija baigta 2014 m. pabaigoje; kadangi 2015 m. sausio mėn. pradėta nauja Tvirtos paramos misija siekiant Afganistano saugumo pajėgoms ir institucijoms toliau teikti paramą mokymu, konsultacijomis ir pagalba;

J.  kadangi civilių gyventojų žudymai ir civilių gyventojų ėmimas įkaitais yra sunkus tarptautinės humanitarinės teisės, kurios privalo laikytis visos ginkluotojo konflikto šalys (taip pat visi prieš vyriausybę kovojantys subjektai), pažeidimai;

K.  kadangi saugumas Afganistane dėl Talibano vykdomos teroristinės veiklos toliau kelia didelį susirūpinimą;

L.  kadangi toliau padaroma papildomos civilinės žalos, nes žūsta daug nekaltų civilių gyventojų, humanitarinės pagalbos srityje dirbančių asmenų ir netgi taikos palaikymo misijose dirbančių kareivių;

M.  kadangi neseniai paskelbtas „Al-Qaeda“ lyderio al-Zawahiri raginimas ISIL kovotojams kariauti su tarptautine koalicija yra papildoma grėsmė Afganistane dislokuotoms NATO pajėgoms ir šalies saugumui;

1.  griežtai smerkia barbariškas žudynes ir tai, kad septyniems hazarams (dviem moterims, keturiems vyrams ir mažai mergaitei) buvo nukirstos galvos pietrytinėje Afganistano provincijoje Zabule, esančioje prie sienos su Pakistanu;

2.  smerkia Talibano, „Al-Qaeda“, ISIL ir kitų teroristinių grupių prieš civilius Afganistano gyventojus, Afganistano nacionalines gynybos ir saugumo pajėgas, demokratines institucijas ir pilietinę visuomenę vykdomus išpuolius, dėl kurių žūsta rekordiškai daug žmonių; pabrėžia, kad hazarų bendruomenės, kaip itin pažeidžiamos Talibano ir „Da’esh“ (ISIL) teroristinio smurto atžvilgiu, apsauga turėtų būti Afganistano vyriausybės prioritetas;

3.  reiškia užuojautą sielvartaujančioms šeimoms, ypač toms, kurios per siaubingas hazarų žudynes neteko artimųjų;

4.  ragina remti Afganistano valdžios institucijas, kad jos galėtų imtis skubių ir tinkamų veiksmų, kurie užtikrintų, kad nekaltų civilių gyventojų žudikai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ir dar kartą patvirtintų, kad šalyje laikomasi teisinės valstybės principo;

5.  ragina Afganistano valdžios institucijas užtikrinti, kad saugumo pajėgų darbuotojai, susiję su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant tuos asmenis, kuriems tenka vadovaujamoji atsakomybė už pajėgas, įvykdžiusias pažeidimus, būtų patikimai ir nešališkai patikrinti ir nubausti arba, prireikus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

6.  mano, kad civilių įkaitų, įskaitant moteris ir vaikus, žudymas turi būti laikomas karo nusikaltimu; pabrėžia, kad nekaltų civilių gyventojų žudymas yra draudžiamas pagal tarptautinę humanitarinę teisę; primena, kad šios teisės turi laikytis visos konflikto šalys, įskaitant atskilusias grupuotes;

7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtos saugumo padėties, nuolat didėjančio smurto, teroro aktų, dėl kurių labai padidėja aukų skaičius, ir nuolatinės grėsmės gyventojams, kurie priversti gyventi vis labiau didėjančios baimės ir bauginimų atmosferoje;

8.  mano, kad nacionalinis saugumas yra esminis socialinio ir ekonominio vystymosi, politinio stabilumo ir Afganistano ateities pagrindas;

9.  ragina Afganistano vyriausybę aktyviau bendradarbiauti su Pakistano vyriausybe; pabrėžia, kad glaudesnis bendradarbiavimas saugumo ir valdymo klausimais duotų abipusės naudos ir padėtų skatinti taiką bei stabilumą regione;

10.  ragina valstybes nares ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir toliau visapusiškai dalyvauti ir remti Afganistano vyriausybės kovą su sukilėliais;

11.  pakartoja savo įsipareigojimą remti visas pastangas, kuriomis siekiama išlaisvinti Afganistaną iš terorizmo ir ekstremizmo, ir mano, kad tokie veiksmai yra labai svarbūs regiono ir viso pasaulio saugumui, siekiant sukurti įtraukią, demokratinę, stabilią ir klestinčią valstybę;

12.  ir toliau yra įsipareigojęs remti Afganistano vyriausybės pastangas vykdyti pagrindines reformas, toliau tobulinti valdymą ir teisinę valstybę, propaguoti pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant moterų teises, stiprinti kovą su korupcija, kovą su narkotikais, pagerinti fiskalinį tvarumą ir skatinti integracinį ekonomikos augimą; atkreipia dėmesį į prezidento Ashrafo Ghani ketinimą siekti, kad kova su korupcija taptų vienu iš jo prioritetų;

13.  dar kartą patvirtina remiantis Afganistano vyriausybę ir jos gyventojus šiuo sudėtingu laikotarpiu; atkreipia dėmesį į Afganistano gynybos ir saugumo pajėgų aukas po ISAF misijos 2014 m. pabaigoje; ragina vyriausybę ir toliau dėti pastangas siekiant didinti gynybos ir saugumo pajėgų našumą ir veiklos efektyvumą, kad būtų užtikrintas gyventojų saugumas ir stabilumas;

14.  ir toliau yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios žmogaus teisių ir saugumo padėties Afganistane ir ypač galimo jos poveikio moterų teisėms, religinėms ir etninėms mažumoms, žmogaus teisių gynėjams ir žurnalistams;

15.  primena svarbų 2009 m. smurto prieš moteris panaikinimo įstatymą ir ragina valdžios institucijas skirti daugiau dėmesio ir lėšų žmogaus teisių gynėjų, kuriems gresia pavojus ir užpuolimas, apsaugai;

16.  ragina Afganistano vyriausybę priimti įgyvendinimo planą dėl Afganistano 1325 nacionalinio veiksmų plano, į kurį įtrauktas reikalavimas, kad moterys galėtų visapusiškai dalyvauti visais taikos derybų etapais;

17.  primena Afganistano vyriausybės įsipareigojimus tarptautinei bendruomenei etninių, kalbinių, religinių ir kitų mažumų teisių ir apsaugos srityje;

18.  griežtai smerkia Talibano neseniai įvykdytus išpuolius Kundūze ir tai, kad buvo aukų tarp civilių gyventojų ir Afganistano nacionalinių gynybos ir saugumo pajėgų gretose; remia nepriklausomą tyrimą dėl išpuolio prieš organizacijos „Gydytojai be sienų“ (Médecins sans frontières) ligoninę Kundūze ir ragina, kad būtų paisoma ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų neutralumo;

19.  pakartoja, jog itin svarbu, kad Afganistano vyriausybė ir visi regiono partneriai skubiai ir patikimai įsipareigotų užbaigti konfliktą ir užtikrinti stabilią aplinką; primena, kad taikos procesas, kuriam vadovautų ir už kurį būtų atsakingas Afganistanas, tebėra būtina bet kokio tvaraus ir ilgalaikio sprendimo sąlyga;

20.  palankiai vertina sprendimą 2016 m. Briuselyje surengti visapusę ministrų konferenciją dėl Afganistano kaip įrodymą, kad tarptautinė bendruomenė yra tvirtai pasiryžusi siekti šalies stabilizavimosi bei vystymosi; tikisi, kad konferencijoje bus nustatyta Afganistano vyriausybės ir paramos teikėjų programa iki 2020 m., grindžiama konkrečiais Afganistano vyriausybės ir tarptautinės bendruomenės įsipareigojimais;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Afganistano vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 119.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0282.

Teisinė informacija - Privatumo politika