Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2969(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1263/2015

Разисквания :

PV 26/11/2015 - 4.2

Гласувания :

PV 26/11/2015 - 11.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0413

Приети текстове
PDF 470kWORD 81k
Четвъртък, 26 ноември 2015 г. - Страсбург
Камбоджа
P8_TA(2015)0413RC-B8-1263/2015

Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно политическото положение в Камбоджа (2015/2969(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 27 октомври 2015 г. относно положението в Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 17 ноември 2015 г. относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението за пресата, направено на 30 октомври 2015 г. от говорителя на върховния комисар на ООН за правата на човека Равина Шамдасани,

—  като взе предвид изявленията на специалния докладчик на ООН професор Рона Смит от 23 ноември 2015 г. и от 24 септември 2015 г. относно положението с правата на човека в Камбоджа,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик от 20 август 2015 г. относно положението с правата на човека в Камбоджа,

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 2 октомври 2015 г. относно Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 15 юли 2015 г. относно Закона за сдруженията и неправителствените организации в Камбоджа,

—  като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване от 22 юни 2015 г.,

—  като взе предвид заключителните бележки на Комитета на ООН по правата на човека от 27 април 2015 г. относно втория периодичен доклад относно Камбоджа,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Камбоджа от 1997 г.,

—  като взе предвид член 35 от Конституцията на Камбоджа, който гарантира правото на свобода на сдружаване и свободата да се участва активно в политическия, икономическия, социалния и културния живот на нацията,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. камбоджанските органи издадоха заповед за задържане на Сам Рейнси, лидер на основната опозиционна партия — Партията за национално спасение на Камбоджа (ПНСК), който в момента е в чужбина, и като има предвид, че на 16 ноември 2015 г. Националното събрание на Камбоджа оттегли членството му, като го лиши от парламентарен имунитет и създаде възможност за неговото задържане при завръщането му в страната, във връзка с производство за клевета, което се разглежда от седем години насам;

Б.  като има предвид, че на 20 ноември 2015 г. Сам Рейнси беше призован от съд да се яви за разпит на 4 декември 2015 г. по отношение на съобщение, публикувано на неговата публична страница във Фейсбук от сенатор от опозицията — Хонг Сок Ауър, който е задържан от август 2015 г. по обвинения във фалшифициране и подбуждане, след като е публикувал на страницата на Сам Рейнси във Фейсбук видеоматериал, съдържащ твърдения за фалшив документ, свързан с договора за границите с Виетнам от 1979 г.;

В.  като има предвид, че на 26 октомври 2015 г. група проправителствени демонстранти в Пном Пен брутално нападнаха двама депутати от опозицията (ПНСК) — Ней Чамруен и Конг Сакфи, и застрашиха безопасността на частното жилище на първия заместник-председател на Националното събрание; като има предвид, че докладите сочат, че полицията и другите държавни сили са продължили да гледат, докато са се извършвали нападенията;

Г.  като има предвид, че на 30 октомври 2015 г. заместник-ръководителят на опозиционната партия Кем Соха беше отстранен от поста на първи заместник-председател на Националното събрание от управляващата Народна партия на Камбоджа (НПК) по време на сесия, бойкотирана от ПНСК; като има предвид, че предоставянето на ПНСК на поста на заместник-председател беше една от ключовите отстъпки, които управляващата НПК направи по отношение на ПНСК през юли 2014 г., за да сложи край на нейния едногодишен бойкот на парламента след изборите през 2013 г.;

Д.  като има предвид, че министър-председателят Хун Сен е на власт в продължение на повече от 30 години, докато неговите сили за сигурност се радват на безнаказаност за тежки нарушения на правата на човека;

Е.  като има предвид, че 11 активисти от опозицията изтърпяват присъди за лишаване от свобода за срок между седем и 20 години за участие във или предвождане на „бунт“;

Ж.  като има предвид, че двете политически партии НПК и ПНСК постигнаха политическо примирие през 2014 г., което породи надежди за началото на нова фаза на конструктивно уреждане на политическите различия; като има предвид, че въпреки споразумението политическият климат в Камбоджа продължава да бъде напрегнат;

З.  като има предвид, че правото на свобода на словото е предвидено в член 41 от Конституцията на Камбоджа, а правото на политическо участие — в член 35 от нея;

И.  като има предвид, че въпреки множеството критики от страна на гражданското общество и на международната общност неотдавнашното обнародване на Закона за сдруженията и неправителствените организации (ЗСНПО) предостави на държавните органи произволни правомощия да закриват и да блокират създаването на организации за защита на правата на човека и вече започна да възпира дейността за защита на правата на човека в Камбоджа и да възпрепятства действията на гражданското общество;

Й.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване посочи, че гражданското общество в Камбоджа е било изключено от процеса на изготвянето на ЗСНПО;

К.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. правителството на Камбоджа одобри проекта на Закона за профсъюзите;

Л.  като има предвид, че ЕС е най-големият партньор на Камбоджа по отношение на помощта за развитие, като за периода 2014—2020 г. са отпуснати нови средства в размер на 410 милиона евро; като има предвид, че ЕС подкрепя широк набор от инициативи за правата на човека, провеждани от камбоджански неправителствени организации (НПО) и други организации на гражданското общество; като има предвид, че Камбоджа е силно зависима от помощта за развитие;

1.  Изразява дълбоката си загриженост относно влошаващите се условия за политиците и активистите от опозицията, защитниците на правата на човека и социалните и екологичните активисти в Камбоджа и осъжда всички актове на насилие и политически мотивирани обвинения, осъдителни присъди и наказания срещу опозиционни политици, активисти и защитници на правата на човека в Камбоджа;

2.  Настоятелно призовава органите на Камбоджа да отменят заповедта за задържане и да оттеглят всички обвинения срещу опозиционния лидер Сам Рейнси и членовете на Националното събрание и на Сената от ПНСК, включително сенатор Хонг Сок Ауър и активистите и организаторите от ПНСК, за да им се позволи да работят свободно, без да се страхуват от задържане или наказателно преследване, както и да прекратят политическата употреба на съдилищата за преследване на лица по политически мотивирани и изфабрикувани обвинения;

3.  Призовава Националното събрание да възстанови поста на Сам Рейнси незабавно и да му възстанови парламентарния имунитет;

4.  Настоятелно призовава правителството на Камбоджа да признае законната и полезна роля на гражданското общество, на синдикалните организации и на политическата опозиция за допринасяне към цялостното икономическо и политическо развитие на Камбоджа;

5.  Насърчава правителството да работи за укрепване на демокрацията и на принципите на правовата държава и за зачитане на правата на човека и на основните свободи, което включва пълно спазване на конституционните разпоредби относно плурализма и свободата на сдружаване и на словото;

6.  Припомня, че средата за демократичен диалог, в която лицата не се чувстват заплашени, е от съществено значение за политическата стабилност, демокрацията и мира в обществото в страната, и настоятелно призовава правителството да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира сигурността на всички демократично избрани представители на Камбоджа, независимо от политическата им принадлежност;

7.  Отбелязва, че „културата на диалог“ между ръководителите на НПК и ПНСК вдъхна надежда, че демокрацията в Камбоджа се движи в положителна насока; призовава правителството на Камбоджа и опозицията да започнат сериозен и конструктивен диалог;

8.  Призовава правителството да гарантира пълно и безпристрастно разследване с участието на ООН, което да доведе до наказателно преследване на всички извършители на скорошните брутални нападения срещу двама членове на Националното събрание от ПНСК, извършени от членове на въоръжените сили, както и на всички лица, отговорни за военното и полицейското използване на прекомерна сила за потушаване на демонстрации, стачки и социално напрежение;

9.  Настоятелно призовава правителството да отмени Закона за сдруженията и неправителствените организации, чието неотдавнашно обнародване предостави на държавните органи произволни правомощия да закриват и да блокират създаването на организации за защита на правата на човека и вече започна да възпира дейността за защита на правата на човека в Камбоджа;

10.  Настоятелно призовава правителството и парламента да гарантират истински и сериозни консултации с всички засегнати от проектите на закони, като например Закона за профсъюзите, Закона за киберпрестъпността и Закона за телекомуникациите, и да гарантират, че текстовете са в съответствие със задълженията и ангажиментите на Камбоджа в областта на правата на човека, произтичащи от националното и международното право;

11.  Призовава правителството на Камбоджа да сложи край на произволните задържания и подозрителните изчезвания и да позволи на доброволните организации и на организациите за защита на правата на човека да работят свободно; призовава правителството на Камбоджа да извърши сериозно разследване във връзка с изчезването на Кем Сапат;

12.  Призовава компетентните органи на управление да прекратят преследването на защитниците на правата на човека съгласно други действащи закони, които се използват за преследването им поради техните дейности за защита на правата на човека, както и незабавно и безусловно да освободят всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани и изфабрикувани обвинения;

13.  Призовава държавите членки, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност и Комисията незабавно да изразят горепосочените опасения и препоръки към органите в Камбоджа в съответствие със стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на Съвета, на Комисията, на секретариата на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на Съвета на ООН по правата на човека, както и на правителството и на Националното събрание на Кралство Камбоджа.

Правна информация - Политика за поверителност