Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2969(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1263/2015

Rozpravy :

PV 26/11/2015 - 4.2

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0413

Prijaté texty
PDF 261kWORD 77k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
Kambodža
P8_TA(2015)0413RC-B8-1263/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o politickej situácii v Kambodži (2015/2969(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 27. októbra 2015 o situácii v Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Kambodži zo 17. novembra 2015, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorkyne vysokého komisára OSN pre ľudské práva Raviny Shamdasaniovej z 30. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitnej spravodajkyne OSN profesorky Rhony Smithovej o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 23. novembra 2015 a 24. septembra 2015,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 20. augusta 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 2. októbra 2015 o Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ vydané 15. júla 2015 o zákone o združeniach a mimovládnych organizáciách v Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania vydané 22. júna 2015,

–  so zreteľom na záverečné postrehy Výboru OSN pre ľudské práva o druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na článok 35 kambodžskej ústavy, ktorý zaručuje právo na slobodu združovania a na aktívnu účasť na politickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote štátu,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. novembra 2015 kambodžské orgány vydali zatykač na Sama Rainsyho, lídra hlavnej opozičnej strany – Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP), ktorý je v súčasnosti v zahraničí, a keďže 16. novembra 2015 kambodžské národné zhromaždenie zrušilo jeho poslanecký mandát, zbavilo ho parlamentnej imunity a umožnilo jeho zatknutie po jeho návrate do krajiny, a to v súvislosti s prípadom ohovárania z obdobia pred siedmimi rokmi;

B.  keďže 20. novembra 2015 bol Sam Rainsy súdom predvolaný na pojednávanie, ktoré sa má uskutočniť 4. decembra 2015, v súvislosti s článkom zverejneným na jeho verejnej stránke na sociálnej sieti Facebook opozičným senátorom Hongom Sokom Hourom, ktorý je väznený od augusta 2015 na základe obvinení z falšovania a podnecovania po tom, ako na uvedenej stránke Sama Rainsyho zverejnil videozáznam obsahujúci údajný falzifikát dokumentu týkajúceho sa dohody o hraniciach s Vietnamom z roku 1979;

C.  keďže 26. októbra 2015 skupina provládnych demonštrantov v Phnom Pénhe brutálne napadla dvoch poslancov opozície (CNRP), Nhaya Chamrouena a Konga Sakphea, a ohrozovala bezpečnosť v súkromnej rezidencii prvého podpredsedu národného zhromaždenia; keďže príslušníci polície a ďalších štátnych bezpečnostných síl sa údajne útoku len prizerali;

D.  keďže 30. októbra 2015 kambodžská vládna Ľudová strana (CPP) počas schôdze bojkotovanej CNRP odvolala z funkcie prvého podpredsedu národného zhromaždenia zástupcu lídra opozičnej strany Kema Sokha; keďže udelenie funkcie prvého podpredsedu národného zhromaždenia strane CNRP bolo jedným z kľúčových ústupkov, ktorý vládna CPP urobila voči CNRP v júli 2014 s cieľom ukončiť jej ročný bojkot parlamentu po voľbách v roku 2013;

E.  keďže premiér Hun Sen je pri moci už viac ako 30 rokov, pričom jeho bezpečnostné sily si užívajú beztrestnosť v prípadoch vážneho porušovanie ľudských práv;

F.  keďže jedenásť opozičných aktivistov si odpykáva tresty odňatia slobody od sedem do dvadsať rokov za účasť na „povstaní“ respektíve na jeho vedení;

G.  keďže dve politické strany CPP a CNRP dosiahli v roku 2014 politické prímerie, ktoré viedlo k nádejam na začatie novej fázy konštruktívneho urovnania politických rozdielov; keďže napriek tejto dohode je politická klíma v Kambodži napätá;

H.  keďže právo na slobodu prejavu je zakotvené v článku 41 kambodžskej ústavy a právo na politickú účasť v jej článku 35;

I.  keďže napriek širokej kritike zo strany občianskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva nedávne prijatie zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) udeľuje štátnym orgánom svojvoľné právomoci zrušiť organizácie v oblasti obrany ľudských práv a zablokovať ich vytvorenie a už odrádza od práce v oblasti obrany ľudských práv a bráni činnostiam občianskej spoločnosti v Kambodži;

J.  keďže osobitný spravodajca OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania uviedol, že občianska spoločnosť v Kambodži bola vylúčená z procesu prípravy zákona LANGO;

K.  keďže 13. novembra 2015 vláda Kambodže schválila návrh zákona o odboroch;

L.  keďže EÚ predstavuje pre Kambodžu najväčšieho partnera z hľadiska rozvojovej pomoci, na ktorú sa na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenilo 410 miliónov EUR; keďže EÚ podporuje širokú škálu iniciatív v oblasti ľudských práv vykonávaných kambodžskými mimovládnymi organizáciami (MVO) a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti; keďže Kambodža je veľmi závislá od rozvojovej pomoci;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou opozičných politikov a aktivistov, ako aj aktivistov v oblasti ľudských práv, sociálnych vecí a životného prostredia v Kambodži, a odsudzuje všetky akty násilia a politicky motivované obvinenia, tresty a odsúdenia voči opozičným politikom, aktivistom a obhajcom ľudských práv Kambodži;

2.  nalieha na kambodžské orgány, aby zrušili zatykač a odvolali všetky obvinenia vydané na opozičného lídra Sama Rainsyho a poslancov národného zhromaždenia a senátu za CNRP vrátane senátora Honga Soka Houra a aktivistov a organizátorov CNRP, aby mohli slobodne pracovať bez strachu zo zatknutia alebo prenasledovania, a aby ukončili politické využívanie súdov na stíhanie osôb na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení;

3.  vyzýva národné zhromaždenie, aby okamžite obnovilo funkcie Sama Rainsyho a jeho parlamentnú imunitu;

4.  naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby uznala legitímnu a užitočnú úlohu občianskej spoločnosti, odborových zväzov a politickej opozície a ich príspevok do celkového hospodárskeho a politického rozvoja Kambodže;

5.  vyzýva vládu, aby pracovala na posilnení demokracie a právneho štátu a aby dodržiavala ľudské práva a základné slobody, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu;

6.  pripomína, že neohrozujúce prostredie umožňujúce demokratický dialóg je veľmi dôležité pre politickú stabilitu, demokraciu a mierový život v krajine, a nalieha na vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti všetkých demokraticky zvolených zástupcov ľudu v Kambodži bez ohľadu na ich politickú príslušnosť;

7.  pripomína, že kultúra dialógu medzi vedúcimi predstaviteľmi CPP a CNRP priniesla nádej, že demokracia v Kambodži má pozitívne smerovanie; vyzýva vládu Kambodže a opozíciu, aby viedli vážny a zmysluplný dialóg;

8.  vyzýva vládu, aby zabezpečila úplné a nestranné vyšetrovanie s účasťou predstaviteľov OSN vedúce k stíhaniu všetkých osôb, ktoré sú zodpovedné za brutálne napadnutie dvoch poslancov národného zhromaždenia za CNRP príslušníkmi ozbrojených síl a za použitie neprimeraných vojenských a policajných síl na potlačenie demonštrácií, štrajkov a sociálnych nepokojov;

9.  nalieha na vládu, aby zrušila zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách, ktorého nedávne prijatie poskytlo štátnym orgánom svojvoľné právomoci zrušiť organizácie v oblasti obrany ľudských práv a zablokovať ich vytvorenie a už začalo odrádzať od práce v oblasti obrany ľudských práv v Kambodži;

10.  nalieha na vládu a parlament, aby zaručili skutočné a dôkladné konzultácie so všetkými stranami dotknutými návrhmi zákonov, ako sú zákon o odboroch, zákon o počítačovej kriminalite a o telekomunikáciách, a aby zabezpečili, že ich znenia budú v súlade s povinnosťami a záväzkami Kambodže v oblasti ľudských práv vyplývajúcimi z vnútroštátneho a medzinárodného práva;

11.  vyzýva kambodžskú vládu, aby ukončila svojvoľné zadržiavanie osôb a ich podozrivé zmiznutia a aby umožnila dobrovoľníckym a ľudskoprávnym organizáciám slobodne vykonávať činnosť; vyzýva kambodžskú vládu, aby dôkladne vyšetrila zmiznutie Khema Sapatha;

12.  vyzýva príslušné vládne orgány, aby zastavili stíhanie obhajcov ľudských práv podľa iných platných zákonov, ktoré sa využívajú na ich prenasledovanie za prácu v oblasti obrany ľudských práv a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetky osoby väznené na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení;

13.  vyzýva členské štáty, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu čo najskôr tlmočili uvedené obavy a odporúčania kambodžským orgánom;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, sekretariátu Združenia národov juhovýchodnej Ázie, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodžského kráľovstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia