Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2970(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1257/2015

Συζήτηση :

PV 26/11/2015 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0414

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 98k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές
P8_TA(2015)0414RC-B8-1257/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπανγκλαντές (2015/2970(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπανγκλαντές, συγκεκριμένα δε εκείνα της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το Μπανγκλαντές: ανθρώπινα δικαιώματα και προσεχείς εκλογές(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές(2) και της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές στο Μπανγκλαντές(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ(4) και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013, για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο(5),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη του 2001,

–  έχοντας υπόψη τις από 1ης Απριλίου 2015 και 9ης Αυγούστου 2015 δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τη δολοφονία υπεύθυνων ιστολογίων (μπλόγκερς) στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη την από 7ης Αυγούστου 2015 δήλωση εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών που καταδικάζουν τη δολοφονία του μπλόγκερ Niloy Neel,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 5ης Νοεμβρίου 2015 του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, που καλεί το κράτος να προσφέρει καλύτερη προστασία στους συγγραφείς, εκδότες και άλλα άτομα που απειλούνται από εξτρεμιστές στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2015 της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Απριλίου 2015 του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την επικείμενη εκτέλεση του κ. Μyhammad Kamaruzzaman στο Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 29ης Οκτωβρίου 2014, της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπανγκλαντές για τη θανατική ποινή στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της επίσκεψης στο Μπανγκλαντές από τον Ειδικό Εισηγητή για την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία της 20ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, στο οποίο το Μπανγκλαντές είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο του 19,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης (επιγραμμικής και μη επιγραμμικής) της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της 24ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ελευθερία της έκφρασης - συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης - αποτελεί αναγκαίο πυλώνα μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής και ανοικτής κοινωνίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και η προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους στήριξης της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ίσης προστασίας των προσώπων που έχουν αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές πεποιθήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ιδίως προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων, μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Μπανγκλαντές που εγκρίθηκε το 2014 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - συμπεριλαμβανομένης της βίας, της υποκίνησης σε βία, της ρητορικής μίσους, της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της λογοκρισίας, εις βάρος δημοσιογράφων και υπεύθυνων ιστολογίων -, συνεχίζουν να είναι ευρέως διαδεδομένες στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές κατατάσσεται 146ο σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών φορέων, καθώς και η βία κατά των διαφωνούντων έχουν αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλά χρόνια φονταμενταλιστικές ισλαμιστικές τοπικές εξτρεμιστικές ομάδες - ειδικά η Ansarullah Bangla Team - δημοσιεύουν μια «μαύρη λίστα» που περιλαμβάνει εκείνους που θεωρούνται επικριτές του Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένης της Taslima Nasreen που έλαβε το Βραβείο Ζαχάρωφ, ζητώντας την εκτέλεση των κοσμικών μπλόγκερς και συγγραφέων, ενώ διαπράττουν άγριες δολοφονίες με σχετική ατιμωρησία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Οκτωβρίου 2015, ο Faisal Arefin Dipan, εκδότης του εκδοτικού οίκου Jagriti Prokashoni δολοφονήθηκε άγρια με μαχαίρια μέσα στο γραφείο του στη Ντάκα· ότι την ίδια μέρα ένας άλλος εκδότης και δύο συγγραφείς δέχτηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν, ενώ άλλοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν απειλές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον πέντε μπλόγκερς, υπέρμαχοι του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, και δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στη χώρα φέτος (Niladri Chatterjee ή Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das, Washiqur Rahman Babu, Avijit Roy) επειδή έκαναν χρήση του θεμελιώδους δικαι·ωματος της ελευθερίας του λόγου για πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισλαμιστικές εξτρεμιστές ομάδες έχουν αναλάβει την ευθύνη για αρκετές δολοφονίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακεκριμένος υπεύθυνος ιστολογίου Ahmed Rajib Haider δολοφονήθηκε το 2013, και ο καθηγητής πανεπιστημίου Α.Κ.Μ. Shafiul Ισλάμ το 2014· ότι πολλοί άλλοι μπλόγκερς έχουν λάβει απειλές για τη ζωή τους στα κοινωνικά δίκτυα - μαύρες λίστες έχουν δημοσιευτεί στο Facebook στοχεύοντας συγγραφείς υπέρμαχους του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους - ή έχουν επιζήσει από απόπειρες δολοφονίας, και πολλοί έχουν σταματήσει να γράφουν ή έχουν φύγει από τη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωθυπουργός Sheikh Hasina καταδίκασε τη δολοφονία και εξέφρασε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ανακοινώσει μια "πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι σε κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και έχει θεσπίσει νόμο για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας και ένα κώδικα συμπεριφοράς,· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, έχει επίσης υποστηρίξει τη σύλληψη από την κυβέρνησή της μπλόγκερς, και τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας πληροφοριών που «σαρώνει» τα κοινωνικά δίκτυα για δυνητικά βλάσφημο περιεχόμενο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Αύγουστο του 2014, η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές εφαρμόζει μια νέα πολιτική μέσων ενημέρωσης που συνεχίζει να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία της εν λόγω πολιτικής επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων απαγορεύοντας π.χ. λόγους οι οποίοι θεωρούνται ως «κατά του συμφέροντος του κράτους», «γελοιοποιούν την εθνική ιδεολογία» και «δεν είναι συμβατοί με τον πολιτισμό του Μπανγκλαντές» και περιορίζοντας την αναφορά πράξεων «αναρχίας, επανάστασης ή βίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές έχει εντείνει την δίωξη των κοινωνικών δικτύων με την προσωρινή ή πλήρη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του διαδικτύου, του Facebook, του WhatsApp, του Viber και του Messenger·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους μήνες πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για παράβαση του νόμου για την ενημέρωση και την τεχνολογία πληροφοριών, που ποινικοποιεί τις δυσφημιστικές και «αντικρατικές» δημοσιεύσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί μια ανησυχητική αύξηση των εκφοβισμών από την εφαρμογή των νόμων το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 άτομα από τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες για ασέβεια, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φόβου και εκφοβισμού που οδηγεί στην αυτολογοκρισία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Αυγούστου 2015, ο Probir Sikdar, δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης της επιγραμμικής εφημερίδας Uttaradhikar Ekattor News, συνελήφθη με την κατηγορία για δυσφήμηση υπουργού της κυβέρνησης στο Facebook· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Αυγούστου 2015, ο Shaukat Mahmud, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Δημοσιογράφων του Μπανγκλαντές, συνελήφθη με την κατηγορία ότι διέπραξε εμπρηστική επίθεση σε λεωφορείο στις 23 Ιανουαρίου 2015 και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρεις υποθέσεις που σχετίζονται με την υποτιθέμενη επίθεση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τα τελευταία χρόνια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αντιταχθεί στη χρήση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις και υπό οιεσδήποτε συνθήκες, και έχει ζητήσει επανειλημμένως την κατάργησή της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Νοεμβρίου 2015 δύο ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης του Μπανγκλαντές εκτελέστηκαν για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας το 1971 με το Πακιστάν αφού απορρίφθηκαν οι ύστατες αιτήσεις τους χάριτος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Νοεμβρίου 2015 ο Piero Arolari, ένας Ιταλός ιερέας και γιατρός πυροβολήθηκε, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ένας Ιταλός εργάτης, ο Cesare Tavella, και στις 3 Οκτωβρίου 2015 μια γιαπωνέζα κοινωνική λειτουργός, η Hoshi Κunio δολοφονήθηκαν, και μαχητές του Ισλαμικού Κράτος ανέλαβαν την ευθύνη, καθώς και για τις εκρήξεις βομβών κατά τη διάρκεια της πομπής Αshura στο κεντρικό τέμενος των μουσουλμάνων Shia στη Ντάκα στις 24 Οκτωβρίου 2015, σκοτώνοντας ένα έφηβο αγόρι και τραυματίζοντας δεκάδες άλλα άτομα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο του Ρυθμιστικού Νόμου για τις ξένες δωρεές που έχει προτείνει η κυβέρνηση, έχει στόχο να ρυθμίζει τις λειτουργίες και τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ομάδα που λαμβάνει ξένη χρηματοδότηση·

1.  καταδικάζει τις αυξανόμενες επιθέσεις ισλαμιστών εξτρεμιστών εναντίον συγγραφέων υπέρ του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, υπεύθυνων ιστολογίων, θρησκευτικών μειονοτήτων και εργαζομένων σε αποστολές ξένης ανθρωπιστικής βοήθειας· εκφράζει τη λύπη του για τις απώλειες ζωών και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους·

2.  ζητεί από τις αρχές του Μπανγκλαντές να καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες φρικώδεις πράξεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης, και να ενεργήσουν ώστε να θέσουν άμεσα τέλος σε όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων, μπλόγκερς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

3.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδείνωση του κλίματος σε σχέση με το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, που συνοδεύει την άνοδο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, της μισαλλοδοξίας, και της εξτρεμιστικής βίας στο Μπανγκλαντές· καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές προς τους ακτιβιστές και δημοσιογράφους· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες τους να καταδικάσουν κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα την εξτρεμιστική βία και να στηρίξουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης·

4.  υπενθυμίζει στις αρμόδιες αρχές του Μπανγκλαντές τις εθνικές και διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις τους, και να εγγυώνται ότι οι ελευθερίες της έκφρασης και του Τύπου θα μπορούν να ασκούνται χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς και λογοκρισία στη χώρα·

5.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να προβούν σε ανεξάρτητες έρευνες και εξηγήσεις για τις εξαφανίσεις των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα κατά τους μήνες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τις εκλογές του Ιανουαρίου 2014·

6.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να αντιμετωπίσουν την ατιμωρησία και να πράξουν τα αναγκαία για να εντοπίσουν όλους τους δράστες και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, με τη δρομολόγηση ανεξάρτητης, αξιόπιστης και διαφανούς έρευνας και τη διασφάλιση μιας δίκαιης δίκης, χωρίς να καταφεύγουν στη θανατική ποινή·

7.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σύλληψη προσώπων σε σχέση με τη δολοφονία του Avhijit Roy, του Wasiqur Babu και του Niladri Chatterjee· χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώνεται στις ποινικές έρευνες σχετικά με τους θανάτους του ιταλού υπηκόου Cesare Tavella, και της γιαπωνέζας Konio Hoshi·

8.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει περισσότερες δολοφονίες με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των συγγραφέων, εκδοτών και άλλων ατόμων που είναι αποδέκτες απειλών, όχι μόνο με την παροχή προσωπικής φυσικής προστασίας σε εκείνους που είναι πιθανοί στόχοι ενεργειών βίας, αλλά και με τη δρομολόγηση δημόσιων συζητήσεων με θέμα τις διάφορες εξτρεμιστικές απόψεις·

9.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να αποκαταστήσουν πλήρως την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον εκδοτών και δημοσιογράφων που έχουν δημοσιεύσει περιεχόμενο επικριτικό για την κυβέρνηση, να επιτρέψουν την άμεση επαναλειτουργία όλων των φορέων ενημέρωσης, και να αποκαταστήσουν άμεσα την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις μορφές δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών·

10.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να εκπληρώσουν άμεσα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας που εγκρίθηκε το 2013·

11.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού συστήματος και να τροποποιήσουν τον νόμο για την Ενημέρωση και την Τεχνολογία Πληροφοριών και τον νόμο για την ηλεκτρονική ασφάλεια του 2015, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα διεθνή πρότυπα της ελεύθερης έκφρασης, καταργώντας την ποινικοποίηση των «αντικρατικών" δημοσιεύσεων·

12.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις βίας με εθνοτικά και θρησκευτικά κίνητρα, ειδικά της βίας βάση του φύλου σε βάρος των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ · καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, και τις θρησκευτικές οργανώσεις και τους ηγέτες τους να ξεκινήσουν μια διαδικασία συμφιλίωσης· καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να εργαστεί για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών αυτού του είδους βίας· παροτρύνει, επιπλέον, την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να προσφέρει επαρκή προστασία και εγγυήσεις στις μειονότητες, όπως τους Σιίτες Μουσουλμάνους, Αχμαντί, Ινδουιστές, Βουδιστές και Χριστιανούς, αλλά και Μπιχάρι·

13.  σημειώνει ότι ο νόμος για τις ξένες δωρεές (εθελοντικές δραστηριότητες) του 2014 έχει οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις σε νομιμοποίηση του αυθαίρετου ελέγχου εκ μέρους της κυβέρνησης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να αναθεωρήσουν αυτή τη νομοθεσία για να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις·

14.  καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να εκπληρώσουν άμεσα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας που εγκρίθηκε το 2013·

15.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να επιτρέψει σε διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα να εκτελούν την αποστολή τους και να διασφαλίσει ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών θα είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα κλίμα ελεύθερο από φόβο και καταπίεση·

16.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπανγκλαντές, και τα κράτη μέλη, να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική κατάσταση στο Μπανγκλαντές και να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

17.  καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, να συζητήσει άμεσα τις παραπάνω ανησυχίες και συστάσεις με τις αρχές του Μπανγκλαντές·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0516.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0024.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0045.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου