Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2977(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1240/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1240/2015

Συζήτηση :

PV 25/11/2015 - 21
CRE 25/11/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0418

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 431kWORD 117k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας
P8_TA(2015)0418B8-1240/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά της 26ης Νοεμβρίου 2015 με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (2015/2977(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα του Μαΐου 2000 σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, του Ιανουαρίου 2002 σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και του Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με διαδικασία επικοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα παιδιά που συμμετέχουν σε ένοπλες δυνάμεις ή σε ένοπλες ομάδες (αρχές των Παρισίων) του Φεβρουαρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ότι, πρωτίστως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας που θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και που απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια» της 30ής Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (οι οποίες ενημερώθηκαν το 2008),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση προτύπων για την υποδοχή των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση),

–  έχοντας υπόψη το Νόμπελ Ειρήνης που απενεμήθη, στις 10 Δεκεμβρίου 2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επακόλουθη επένδυση του χρηματικού ποσού του βραβείου στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων αυτών της UNICEF και της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη το «Πλαίσιο Δράσης του Ντακάρ» που εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στις 26-28 Απριλίου 2000 και τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Incheon για την εκπαίδευση το 2030 που εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στις 19-22 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Όσλο που εγκρίθηκε στη διάσκεψη κορυφής του Όσλο της 6ης-7ης Ιουλίου 2015 με θέμα την εκπαίδευση για την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (O-000147/2015 – B8-1108/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ένα δισεκατομμύριο παιδιά ζουν σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, εκ των οποίων 250 εκατομμύρια είναι κάτω των πέντε ετών και στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι 65 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών πλήττονται περισσότερο από έκτακτες καταστάσεις και παρατεταμένες κρίσεις και κινδυνεύουν να διακόψουν την εκπαίδευσή τους, ενώ περίπου 37 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας δημοτικού και γυμνασίου δεν φοιτούν στο σχολείο σε χώρες που πλήττονται από κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παγκοσμίως, περίπου το ήμισυ των παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο ζει σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο στα αραβικά κράτη πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και ότι κάθε χρόνο ενδέχεται να πληγούν από φυσικές καταστροφές 175 εκατομμύρια παιδιά περίπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη περιορισμένες προοπτικές ορισμένων ομάδων, όπως τα φτωχά παιδιά, τα κορίτσια και τα παιδιά με αναπηρίες, μειώνονται ακόμη περισσότερο σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή βρίσκονται σε επισφαλείς καταστάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 10 εκατομμύρια παιδιά είναι πρόσφυγες και ότι, παγκοσμίως, έχουν εκτοπιστεί από την χώρα τους 19 εκατομμύρια παιδιά περίπου λόγω συγκρούσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ανήλικος είναι πρώτα από όλα παιδί, του οποίου τα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας ή κοινωνικής θέσης, της κατάστασής του όσον αφορά τη μετανάστευση ή το καθεστώς διαμονής του ιδίου ή των γονέων του·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δικαίωμα κάθε παιδιού και ότι είναι απαραίτητη για την άσκηση όλων των άλλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση της ιδιότητας του υπεύθυνου πολίτη, ότι μπορεί να μεταμορφώσει μια κοινωνία και να συμβάλει στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική ισότητα, καθώς και στην ισότητα των φύλων, και ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη χειραφέτηση των κοριτσιών και των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για την πρόληψη της βίας εναντίον τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ένταξης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων που έχουν αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να σέβονται, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για το 2015 είναι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κάποια πρόοδο στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο στόχος αυτός μοιάζει ακόμη πολύ μακρινός·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πλαίσιο Δράσης του Ντακάρ και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) έχουν κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα υπέρ της καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, της ισότητας των φύλων και της ποιοτικής εκπαίδευσης, όμως κανένας από αυτούς τους στόχους δεν θα έχει επιτευχθεί έως το έτος-στόχο 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τουλάχιστον 30 χώρες παγκοσμίως σημειώνονται επιθέσεις από κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και μη κρατικές ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των σχολείων από επιθέσεις και στρατιωτική χρήση από κρατικές δυνάμεις και μη κρατικές ένοπλες ομάδες συνάδει με τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερες απειλές και πλήττονται δυσανάλογα, ιδίως στα ασταθή κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι έφηβοι σχολικής ηλικίας που δεν πηγαίνουν στο σχολείο αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο προώρου γάμου και εγκυμοσύνης, ένταξης σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες και εργασιακής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εμπόλεμες ζώνες η ανθρωπιστική βοήθεια είναι συχνά η μόνη λύση ώστε στα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές τους, στοιχεία που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην προστασία τους από την κακοποίηση και από μορφές εκμετάλλευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν περιλαμβάνεται σε όλες τις ανθρωπιστικές αποκρίσεις, ότι επικεντρώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ότι εξακολουθεί να θεωρείται δευτερεύουσα σε σχέση με την παροχή τροφίμων, νερού, ιατρικής περίθαλψης και στέγης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές στερούνται της εκπαίδευσής τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για την εκπαίδευση είναι περιορισμένη και ότι η πιο γενναιόδωρη ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει αργά ή δεν φτάνει και καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα διανομής είναι ανεπαρκώς συντονισμένα και ότι υπάρχει έλλειψη εταίρων που να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσφύγων τείνει να είναι χαμηλή, καθώς η αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 70 προς 1 και υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη καταρτισμένων εκπαιδευτικών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και οι συνδεδεμένοι στόχοι καθιερώνουν ένα νέο, ολιστικό και φιλόδοξο θεματολόγιο για την εκπαίδευση που θα πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2030·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δημόσια εκπαίδευση, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια αλλά εξίσου και στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει θεμελιώδη σημασία για την άρση των ανισοτήτων και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα επενδύσει 4,7 δισεκατομμύρια EUR για την εκπαίδευση σε αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 2014-2020, αυξάνοντας το ποσό συγκριτικά με τα 4,4 δισεκατομμύρια EUR που επενδύθηκαν για την περίοδο 2007-2013·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Διακήρυξη του Incheon επισημαίνεται με ανησυχία ότι οι συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις συνεχίζουν να διαταράσσουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, διατυπώνεται η δέσμευση για την ανάπτυξη πιο συνολικών, ευέλικτων και ανθεκτικών εκπαιδευτικών συστημάτων και υπογραμμίζεται ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε ασφαλή και υποστηρικτικά και ασφαλή περιβάλλοντα εκμάθησης απαλλαγμένα από τη βία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης» παρέχει σε περίπου 1,5 εκατομμύρια παιδιά σε ζώνες συγκρούσεων και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 26 χώρες πρόσβαση σε σχολεία όπου μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εταίροι της ΕΕ, όπως το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), έχουν αναπτύξει καινοτόμες, συνολικές και ολιστικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων που πλήττονται από συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην ποιοτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τις βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές ανάγκες με τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές ανάγκες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδραστικού υλικού αυτοεκμάθησης, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ασφαλείς χώρους εκμάθησης και ψυχαγωγίας, καθώς και ευαισθητοποίηση και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι χρειάζονται 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για να παρέχεται εκπαιδευτική στήριξη σε παιδιά που πλήττονται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι οι εγχώριες εισφορές των κυβερνήσεων των συγκεκριμένων χωρών αφήνουν ένα παγκόσμιο χρηματοδοτικό κενό 4,8 δολαρίων ΗΠΑ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται αύξηση της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για την κάλυψη αυτού του κενού, καθώς και υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στα ασταθή κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση ως τμήμα των κυβερνητικών δαπανών των ασταθών κρατών έχει σημειώσει πτώση τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να απέχει πολύ από το 20% του δείκτη αναφοράς που συνίσταται σε διεθνές επίπεδο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Όσλο επισημαίνει τη σημασία που έχει η εξέταση της δομής της παγκόσμιας βοήθειας, για να επιδιωχθεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικών αποκρίσεων και πιο μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, και προτείνει τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για τον σκοπό αυτόν, καθώς και την έγκαιρη δημιουργία ειδικού ταμείου ή νέου μέσου για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής το 2016·

1.  τονίζει τη σημασία της καθολικής και υψηλής ποιότητας δημόσιας εκπαίδευσης ως καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, που βελτιώνει τις προοπτικές άλλων παρεμβάσεων στους τομείς της υγείας, της υγιεινής, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει τον ρόλο της εκπαίδευσης ως ισχυρού εργαλείου, αναγκαίου για να δοθεί μια αίσθηση ομαλότητας, για να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα, και για να βοηθηθούν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι να ξεπεράσουν το τραύμα που υπέστησαν και να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά τις συγκρούσεις και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανοικοδόμηση των κοινωνιών τους και την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης·

2.  υπογραμμίζει ότι, σε μακροπρόθεσμη βάση, η ποιοτική εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της ανοικοδόμησης κοινωνιών μετά τις συγκρούσεις, καθώς μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες απόκτησης εισοδήματος των παιδιών, να τους επιτρέψει να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των οικογενειών τους και να βελτιώσει την ικανότητά τους να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας·

3.  τονίζει ότι τα κορίτσια και άλλα μειονεκτούντα παιδιά, περιλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

4.  υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη δια βίου μάθηση για τους νέους εφήβους· πιστεύει ότι αυτό θα περιορίσει επίσης τις πιθανότητες για συμμετοχή αυτών των ατόμων σε ένοπλες ομάδες και στον εξτρεμισμό·

5.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την έγκριση των ΑΣΧ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καθορισμένοι στόχοι δεν θα έχουν επιτευχθεί το 2015· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέσουν τους στόχους αυτούς ως ύψιστη προτεραιότητα στις εσωτερικές πολιτικές και στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί – ιδίως η εξάλειψη της φτώχειας, η καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ισότητα των φύλων – θα επιτευχθούν μόνο με την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών προσιτών σε όλους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο θεματολόγιο για την εκπαίδευση που καθιερώνουν οι ΣΒΑ και εξακολουθεί να τονίζει τη σημασία της ίσης πρόσβασης των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην ποιοτική εκπαίδευση·

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόοδος στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά αργή ή απούσα σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις και σε ασταθή κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες αυτές, καθώς και να διασφαλιστεί το αδιάλειπτο της μάθησης όταν ξεσπούν κρίσεις· ως εκ τούτου, τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα επίπεδα, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη εργαλείων για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της διάδοσης της εκπαίδευσης στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι εκατομμύρια παιδιά έχουν αναγκαστεί να γίνουν πρόσφυγες και τονίζει ότι η πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας· καλεί τις χώρες υποδοχής να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· καλεί επίσης τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές κοινότητες να δώσουν περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτικών τόσο από τις εκτοπισθείσες όσο και από τις κοινότητες υποδοχής, και ζητεί από τους διεθνείς δωρητές να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της απόκρισής τους για την αντιμετώπιση προσφυγικών κρίσεων, μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συμμετοχή και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μεταναστών, καθώς και μέσω της προώθησης της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο, περισσότερο ενδεδειγμένο επίπεδο ένταξης των παιδιών προσφύγων·

8.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στη βασική πρωτοβάθμια εκπαίδευση· υπογραμμίζει ότι οι νέοι ηλικίας 12 έως 20 ετών έχουν πολύ περιορισμένες ευκαιρίες στις προσφυγικές κοινότητες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τον κύριο στόχο για στράτευση και άλλες μορφές συμμετοχής σε ένοπλες συγκρούσεις· αναφέρει το παράδειγμα του Αφγανιστάν, όπου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, παρά τον τεράστιο ενεργό πληθυσμό, μόνο το 30% περίπου του πληθυσμού άνω των 15 ετών είναι εγγράμματο και όπου οι δεκαετίες πολέμου οδήγησαν στη σημαντική έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά συστήματα υποδοχής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις ανύπαντρες μητέρες με παιδιά·

10.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι για την προστασία των παιδιών και την πρόληψη της κακομεταχείρισης και της παράνομης διακίνησής τους, αυτά πρέπει να φοιτούν στο σχολείο και να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν σαφώς καθορισμένοι κανόνες υποδοχής, ένταξης και γλωσσικής συνδρομής, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2013/33/ΕΕ·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους μαθητές πρόσφυγες υπό καθεστώς διέλευσης, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανοίξουν «εκπαιδευτικούς διαδρόμους», έτσι ώστε οι μαθητές από εμπόλεμες χώρες, ιδίως τη Συρία, το Ιράκ και την Ερυθραία, να μπορούν να γίνονται δεκτοί στα πανεπιστήμια·

13.  καλεί την ΕΕ και τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της να εντάξουν συστηματικά την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών στον συνολικό κύκλο απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να εξασφαλίσουν ευέλικτους πολυετείς πόρους για τις παρατεταμένες κρίσεις·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bekou, του Καταπιστευματικού Ταμείου Madad και του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική, ως αποτελεσματικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής χρηματοδότησης σε σύνθετες και παρατεταμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου εμπλέκονται πολιτικά, οικονομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντάξουν την εκπαίδευση των παιδιών ως προτεραιότητα όσον αφορά τη διάθεση πόρων από τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ·

15.  αναγνωρίζει τα ανησυχητικά κενά όσον αφορά την εκπαίδευση στο πλαίσιο των αποκρίσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως επειδή η έγκαιρη δράση όχι μόνο ωφελεί τα παιδιά που πλήττονται, αλλά μπορεί και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ευρύτερης ανθρωπιστικής απόκρισης· επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τη διατήρηση των σχολείων ως ασφαλών χώρων για τα παιδιά και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η προστασία της εκπαίδευσης από τις επιθέσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να υποστηρίξουν τις αρχές του ολοκληρωμένου πλαισίου για τη σχολική ασφάλεια και να προστατεύσουν την εκπαίδευση από επιθέσεις και στρατιωτική χρήση, σύμφωνα με τη Διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων·

16.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με χώρες εταίρους, άλλους δωρητές, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για να βελτιώσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους νέους σε καταστάσεις συγκρούσεων και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης –δεδομένου του ζωτικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι για τη σταθερότητα μετά το πέρας των συγκρούσεων, μέσω των δεξιοτήτων που ενδεχομένως θα έχουν αποκτήσει για την ανοικοδόμηση των υποδομών, την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και των εκπαιδευτικών συστημάτων– αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο να προκληθούν κοινωνικές αναταραχές ή να επανέλθει ο φαύλος κύκλος της βίας λόγω της δημιουργίας ενός πληθυσμού άνεργων νέων·

17.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης», η οποία επιδιώκει τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών εκπαιδευτικών έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πρωτοβουλία αυτή· εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία «Καμία χαμένη γενιά» (No Lost Generation) , η οποία ξεκίνησε από σειρά δωρητών και ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, περιλαμβανομένης της ΕΕ, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση στην εκπαίδευση για εκατομμύρια παιδιά στη Συρία και τις γειτονικές χώρες·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο εν λόγω τομέας πολιτικής έλαβε λιγότερο από το 2% των συνολικών ανθρωπιστικών κονδυλίων το 2014· ως εκ τούτου, επιθυμεί, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος αναθεώρησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να συμπληρωθεί και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για προγράμματα εκπαίδευσης ανηλίκων, και σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις πολέμου ή γενικής έκτακτης ανάγκης·

19.  δεδομένου του παρατεταμένου χαρακτήρα των σύγχρονων κρίσεων, καλεί όλους τους ανθρωπιστικούς φορείς να καταστήσουν την εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπιστικής τους απόκρισης και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την εκπαίδευση μέσω της κινητοποίησης των κονδυλίων για την εκπαίδευση στα αρχικά στάδια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εξασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτήν είναι επαρκή· τους καλεί να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα κορίτσια, τα άτομα με αναπηρίες και τους φτωχούς, να λάβουν υπόψη τα εκτοπισμένα παιδιά και τους νέους που έχουν βρει καταφύγιο σε κοινότητες υποδοχής και να λάβουν δεόντως υπόψη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να μην αποκλειστούν οι έφηβοι από την εκπαίδευση·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εντεινόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το θέμα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα για την ανακοίνωση του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων όσον αφορά τη διάθεση, έως το 2019, του 4% του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

21.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τον στόχο της Επιτροπής για αύξηση του ποσοστού των ανθρωπιστικών κονδυλίων που διατίθενται στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο 4% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο θα αποτελεί την ελάχιστη επένδυση για την εξασφάλιση της πρόσβασης παιδιών που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένης κρίσης σε ποιοτική εκπαίδευση· τα καλεί επίσης να δώσουν περισσότερη έμφαση και να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια στην εκπαίδευση στο πλαίσιο των δικών τους ανθρωπιστικών δράσεων, τονίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος άλλων πρωταρχικών αναγκών· καλεί την ΕΕ να προωθήσει στις ενδιαφερόμενες χώρες βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στρατηγικές ετοιμότητας και ανταπόκρισης για τη στήριξη της εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσεων και να συνδράμει στη σχετική οικοδόμηση ικανοτήτων, π.χ. μέσω προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού·

22.  τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των φορέων σε τέτοια πλαίσια, μεταξύ άλλων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης·

23.  τονίζει ότι ενώ η αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης είναι απαραίτητη, δεν επαρκεί για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού· καλεί την ΕΕ και άλλους δωρητές να ενισχύσουν τον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας σε ασταθή κράτη προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και άλλους ανθρωπιστικούς φορείς, να συμβάλουν στην ενίσχυση της καθολικής δημόσιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως τρόπου συντονισμού των προγραμμάτων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης·

24.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων τρίτων χωρών για την ανάπτυξη εθνικών νομικών πλαισίων για την ανθεκτικότητα, την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών και κινδύνων με βάση το διεθνές πρόγραμμα κανόνων, νόμων και αρχών για την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι κρατικές υπηρεσίες, οι βιομηχανικοί τομείς και η κοινωνία των πολιτών διαθέτουν ικανότητες διαχείρισης κινδύνων για να διασφαλιστεί η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία·

25.  τονίζει τη σημασία του ιδιωτικού τομέα ως δυνητικής πηγής καινοτόμου χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, ώστε να γεφυρωθεί το ενδεχόμενο χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται, και της ενδεχόμενης ζήτησης στην αγορά εργασίας· ζητεί να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες και νέοι τρόποι σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα για τις εκπαιδευτικές διεργασίες, που μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες πηγές καινοτομίας και τεχνολογικής ευελιξίας και μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, από την παροχή κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών συσκευών για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης έως τη μεταφορά και τη στέγαση των εκπαιδευτικών·

26.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε επισφαλείς καταστάσεις αποτελεί έναν συγκεκριμένο τομέα όπου οι ανθρωπιστικοί και αναπτυξιακοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να συνδέσουν την αρωγή με την αποκατάσταση και την ανάπτυξη (LRRD)· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμούς για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ανάγκη αυτή στο πλαίσιο των δικών της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των εταίρων της, καθώς και να συμμετάσχει στη διεθνή πλατφόρμα που θα δημιουργήσει ειδικά μέσα για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής του 2016· υποστηρίζει τον συντονισμό των υφιστάμενων ταμείων και τη σύσταση παγκόσμιου χρηματοδοτικού μηχανισμού για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής για να εξασφαλίσει ότι το θέμα αυτό θα περιληφθεί επαρκώς στο τελικό έγγραφο· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα πλαίσιο κοινών προτύπων για την εκπαίδευση και να υποστηρίξουν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης, όπως υλικού αυτοεκμάθησης και εξ αποστάσεως μάθησης· τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί, εργαλεία και ικανότητες για την ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους προϋπολογισμούς στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής απόκρισης, της αποκατάστασης/μετάβασης και της ανάπτυξης·

28.  υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό ανθρωπιστικών κρίσεων και τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων πληθυσμών που έχει σημειωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να θεωρήσει την εκπαίδευση βασικό στοιχείο της ανθρωπιστικής της απόκρισης, καθώς αποτελεί καταλυτικό παράγοντα που μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνολική ανταπόκριση και να συμβάλει στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πληγέντων πληθυσμών·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου