Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/3005(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1335/2015

Predložena besedila :

B8-1335/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/12/2015 - 13.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0420

Sprejeta besedila
PDF 248kWORD 72k
Sreda, 2. december 2015 - Bruselj
Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
P8_TA(2015)0420B8-1335/2015

Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 2015 o ustanovitvi posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2), njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2015/3005(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–  ob upoštevanju odločitve Komisije o preiskavi prakse sprejemanja davčnih stališč glede na pravila EU o državni pomoči v državah članicah;

–  ob upoštevanju obveznosti vseh držav članic v skladu z davčnimi pravili EU glede sporočanja informacij drugim državam članicam o davčnih stališčih v obliki izmenjave na lastno pobudo, zlasti če bi lahko zaradi umetnega prenosa dobičkov v drugi državi članici prišlo do izgube davka, znotraj skupin podjetij pa do prihranka davka;

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 12. februarja 2015(1) o ustanovitvi posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom („posebnega odbora TAXE 1“), njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom(2),

–  ob upoštevanju člena 197 Poslovnika,

1.  sklene ustanoviti posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2), ki bo preučil prakso pri uporabi državne pomoči EU in davčne zakonodaje glede davčnih stališč ter drugih ukrepov podobne narave ali s podobnim učinkom, ki jih izvajajo države članice, če tako prakso izvajajo posamezne države članice ali Komisija, ter za škodljive sisteme in prakse obdavčenja pravnih oseb na evropski in mednarodni ravni, ki:

   (a) v celoti nadgradi in zaključi delo posebnega odbora TAXE 1 ter s tem reši odprta vprašanja, izpostavljena v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 25. novembra 2015, dostopa do dokumentov, ki jih potrebuje za svoje delo, vključno z zapisniki sej skupine za kodeks ravnanja, ter vzpostavi potrebne stike z mednarodnimi, evropskimi in nacionalnimi institucijami in forumi, nacionalnimi parlamenti in vladami držav članic in tretjih držav ter predstavniki akademske skupnosti, podjetniške in civilne družbe, vključno s socialnimi partnerji, in izvede z njimi predstavitve, pri vsem tem pa tesno sodeluje s stalnimi odbori;
   (b) spremlja, kako države članice in pristojne evropske institucije izvajajo priporočila iz zgoraj omenjene resolucije z dne 25. novembra 2015, ter spremlja tekoče delo mednarodnih institucij, vključno z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter G20, pri tem pa v celoti spoštuje pristojnosti odbora za ekonomske in monetarne zadeve za davčne zadeve;

2.  v ta namen sklene, da ima posebni odbor TAXE 2 naslednje pristojnosti, da:

   (a) preuči in pregleda prakso pri uporabi člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) glede davčnih stališč in drugih ukrepov podobne narave ali s podobnim učinkom, ki so jih države članice sprejele od 1. januarja 1991 naprej;
   (b) preuči in oceni prakso Komisije, da v skladu s členom 108 PDEU redno preverja vse sisteme pomoči, ki obstajajo v državah članicah, predlaga državam članicam ustrezne ukrepe, ki so potrebni za postopen razvoj ali delovanje notranjega trga, preverja, ali je pomoč, ki jo je dodelila država, ali pomoč iz državnih sredstev, združljiva z notranjim trgom in se ne zlorablja, odloči, da mora zadevna država v določenem roku pomoč odpraviti ali spremeniti, ter zadevo predloži Sodišču Evropske unije, če zadevna država tega ne upošteva, zaradi česar naj bi domnevno prišlo do velikega števila davčnih stališč, ki niso združljiva s pravili EU o državni pomoči;
   (c) preuči in pregleda izpolnjevanje obveznosti držav članic iz Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije(3) v zvezi z obveznostjo sodelovanja in zagotavljanja vseh potrebnih dokumentov v obdobju od 1. januarja 1991;
   (d) preuči in pregleda izpolnjevanje obveznosti iz Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve in obdavčitve zavarovalnih premij(4) in Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS(5) glede sporočanja informacij o davčnih stališčih s strani držav članic drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo v obdobju od 1. januarja 1991;
   (e) preuči in pregleda prakso Komisije v zvezi z ustrezno uporabo direktiv 77/799/EGS in 2011/16/EU glede sporočanja informacij o davčnih stališčih s strani držav članic drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo;
   (f) preuči in oceni spoštovanje načela lojalnega sodelovanja s strani držav članic iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, kot je obveznost, da podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije, glede na domnevno obsežno agresivno davčno načrtovanje, ki so ga omogočale države članice, in na verjetne pomembne posledice, ki jih je to imelo za javne finance Unije in v njej;
   (g) preuči in oceni agresivno davčno načrtovanj, ki ga izvajajo družbe, ki imajo sedež v državah članicah ali so v njih ustanovljene, tudi kar zadeva tretje države, vključno z izmenjavo informacij s tretjimi državami v zvezi s tem;
   (h) pripravlja priporočila, za katera meni, da so potrebna v zvezi s to zadevo;

3.  sklene, da ima posebni odbor TAXE 2 45 članov (kot jih je imel posebni odbor TAXE 1);

4.  meni, da bi moral posebni odbor TAXE 2 ohraniti strukturo posebnega odbora TAXE 1;

5.  sklene, da mandat posebnega odbora TAXE 2 traja 6 mesecev, začenši z 2. decembrom 2015;

6.  meni, da lahko posebni odbor TAXE 2 predstavi resolucijo ali poročilo, ki ga sestavita dva soporočevalca in tam povzameta njegovo delo.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0039.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0408.
(3) UL L 83, 27.3.1999, str. 1.
(4) UL L 336, 27.12.1977, str. 15.
(5) UL L 64, 11.3.2011, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov