Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0175(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0334/2015

Ingediende teksten :

A8-0334/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/12/2015 - 13.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0421

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 61k
Woensdag 2 december 2015 - Brussel
Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
P8_TA(2015)0421A8-0334/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 december 2015 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2015)0395),

–  gezien het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (11798/2015),

–  gezien artikel 115 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0320/2015),

–  gezien artikel 59, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0334/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het wijzigingsprotocol bij de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Liechtenstein.

Juridische mededeling - Privacybeleid