Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0175(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0334/2015

Predkladané texty :

A8-0334/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/12/2015 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0421

Prijaté texty
PDF 314kWORD 62k
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel
Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch *
P8_TA(2015)0421A8-0334/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2015)0395),

–  so zreteľom na návrh pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (11798/2015),

–  so zreteľom na článok 115 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a článok 218 ods. 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0320/2015),

–  so zreteľom na článok 59, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0334/2015),

1.  schvaľuje uzavretie pozmeňujúceho protokolu k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia