Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0422(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0345/2015

Predkladané texty :

A8-0345/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0424

Prijaté texty
PDF 247kWORD 60k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl ***
P8_TA(2015)0424A8-0345/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18079/2013 – C8-0027/2014 – 2013/0422(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (18079/2013),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl (18078/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 74 a článkom 78 ods. 1 a 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0027/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0345/2015),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Európskemu podpornému úradu pre azyl a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia