Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0050(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0322/2015

Внесени текстове :

A8-0322/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2015 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0425

Приети текстове
PDF 453kWORD 62k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване ***
P8_TA(2015)0425A8-0322/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07189/2015 – C8-0143/2015 – 2015/0050(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07189/2015),

—  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (07111/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2,буква а) и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0143/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (А8‑0322/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Доминиканската общност.

Правна информация - Политика за поверителност