Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0811(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0353/2015

Předložené texty :

A8-0353/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2015 - 4.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0434

Přijaté texty
PDF 316kWORD 62k
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk
Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem ze strany Eurojustu (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (11595/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0303/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(1), a zejména na čl. 26 odst. 2 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. dubna 2015(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0353/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1 (zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 19 Svazek 004 S. 197 - 209.
(2) Rozsudky Soudního dvora ze dne 16. dubna 2015 ve spojených věcech C-317/13 a C-679/13, Parlament v. Rada, ECLI:EU:C:2015:223, a ve věci C-540/13, Parlament v. Rada, ECLI:EU:C:2015:224.

Právní upozornění - Ochrana soukromí