Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0811(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0353/2015

Indgivne tekster :

A8-0353/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2015 - 4.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0434

Vedtagne tekster
PDF 243kWORD 60k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2015 om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11595/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0303/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(1), særlig artikel 26, stk. 2,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 16. april 2015(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0353/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.
(2) Domstolens domme af 16. april 2015 i de forenede sager C-317/13 og C-679/13, Parlamentet mod Rådet, ECLI:EU:C:2015:223, og i sag C-540/13, Parlamentet mod Rådet, ECLI:EU:C:2015:224.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik