Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0811(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0353/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0353/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0434

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 61k
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2015 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemiseen (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11595/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0303/2015),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1), ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 16. huhtikuuta 2015 antamat tuomiot(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0353/2015),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.
(2)Unionin tuomioistuimen 16. huhtikuuta 2015 antamat tuomiot yhdistetyissä asioissa C-317/13 ja C-679/13, parlamentti v. neuvosto, ECLI: EU:C:2015:223, ja asiassa C-540/13, parlamentti v. neuvosto, ECLI: EU:C:2015:224.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö