Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0811(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0353/2015

Predkladané texty :

A8-0353/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0434

Prijaté texty
PDF 249kWORD 62k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom *
P8_TA(2015)0434A8-0353/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu (11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11595/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0303/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie zo 16. apríla 2015(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0353/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.
(2) Rozsudky Súdneho dvora zo 16. apríla 2015 v spojených veciach C-317/13 a C-679/13, Parlament proti Rade, ECLI: EU:C:2015:223, a vo veci C-540/13, Parlament proti Rade, ECLI: EU:C:2015:224.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia