Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0204(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0357/2015

Predložena besedila :

A8-0357/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2015 - 4.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0435

Sprejeta besedila
PDF 254kWORD 75k
Torek, 15. december 2015 - Strasbourg
Načini in postopki za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev *
P8_TA(2015)0435A8-0357/2015

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2015 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0447),

–  ob upoštevanju člena 322(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0277/2015),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0357/2015),

A.  ker bo Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom(1) predvidoma začel veljati v začetku leta 2016;

B.  ker navedeni sklep spremlja Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014(2), ki bo začela veljati isti dan kot sklep;

C.  ker je bilo treba ob koncu leta 2014 zaradi izjemno visokih zneskov popravkov na podlagi DDV in BND za nekatere države članice spremeniti veljavno zakonodajo, povezano s Sklepom Sveta 2007/436/ES, Euratom(3);

D.  ker je treba na podlagi izkušenj s popravki za leto 2014 spremeniti tudi Uredbo (EU, Euratom) št. 609/2014;

E.  ker zagotavljanje in usklajevanje prispevkov držav članic v proračun Unije ne sme biti predmet političnih pogajanj, temveč tehnični proces za zagotavljanje denarnih sredstev;

F.  ker so države članice v proračun Unije doslej praviloma plačevale polne zneske prispevkov na podlagi DDV in BND, pri čemer tudi v obdobju krize in obsežnih davčnih omejitev ni prihajalo do daljših zamud;

G.  ker bi bilo treba zaradi preglednosti Parlamentu vsako leto predložiti poročilo o izračunih in ustreznih podatkih za popravke v zvezi z DDV in BND, pa tudi datume in zneske prispevkov, ki so jih države članice prenesle v proračun Unije;

H.  ker predlog Komisije vsebuje tudi spremembe v zvezi s pravili glede obresti ter številna druga tehnična vprašanja in pojasnila;

I.  ker bi bilo treba zato ustrezno spremeniti Uredbo (EU, Euratom) št. 609/2014;

1.  poudarja, da so potrebna učinkovita pravila o načinu, na katerega države članice pravočasno dajo na razpolago svoje prispevke v proračun Unije, da bo lahko Komisija učinkovito upravljala svoja sredstva;

2.  podpira možnost, ki jo ima Komisija, da lahko države članice zaprosi za plačilo treh dvanajstin sredstev na podlagi DDV in BND v prvi polovici leta, s čimer lahko odpravi večji del zamude pri plačilih iz Evropskega jamstvenega sklada za kmetijstvo ter evropskih strukturnih in naložbenih skladov za prejšnje leto in zmanjša zamudne obresti;

3.  zlasti poudarja, da je treba pravočasno zagotoviti plačila upravičencem iz proračuna Unije; v zvezi s tem pozdravlja predlog spremembe k členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014, katerega cilj ni zgolj z zamudnimi obrestmi za pozna plačila okrepiti spodbude za pravočasno plačilo, temveč tudi zagotoviti sorazmernost z omejitvijo povečanja zamudnih obresti na 20 odstotnih točk;

4.  poudarja, da se želi s predlaganimi spremembami metod, ki se uporabljajo za popravke prispevkov, preprečiti, da bi se ponovila težava iz leta 2014;

5.  poudarja, da bi bilo treba te popravke prispevkov obravnavati čim bolj samodejno, da bi preprečili politično vmešavanje v dogovorjene načine financiranja proračuna Unije in kolikor mogoče omejili diskrecijo držav članic glede odločanja o tem, kdaj bodo v proračun Unije vplačale dodatne prispevke na podlagi popravkov BND;

6.  zato se strinja s predlogom Komisije, da se rok za posredovanje sporočila, zlasti pa rok za dajanje popravkov na razpolago, s 1. decembra prestavi na začetek leta, s čimer bo mogoče iz nacionalnih zakladnic laže obvladovati financiranje morebitnih popravkov;

7.  prav tako podpira predlog Komisije, da morajo, če želimo preprečiti izgube za proračun Unije, vse države članice poskrbeti, da se zneski, preneseni na račun lastnih sredstev, v obdobju mirovanja na računu ne bodo zmanjševali zaradi negativnih obresti ali drugih stroškov;

8.  ugotavlja, da države članice na najrazličnejše načine obravnavajo nacionalne izračune prispevkov v proračun Unije, zato poziva Komisijo, naj preuči morebitna priporočila v zvezi s tem, da bi zagotovila enostavnejšo primerjavo med državami članicami;

9.  poudarja, da je sistem lastnih sredstev še zmeraj prezapleten in bi ga bilo treba z naslednjim večletnim finančnim okvirom temeljito spremeniti; v zvezi s tem poudarja, da ima skupina na visoki ravni za lastna sredstva izjemno pomembno vlogo pri pripravi predlogov za odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema;

10.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

11.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

12.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

13.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU, Euratom) št. 609/2014
Člen 10 b – odstavek 5 – pododstavek 3
Komisija obvesti države članice o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu predložitve podatkov za popravke. Vsaka država članica vknjiži neto znesek na račun iz člena 9 na prvi delovni dan meseca junija istega leta.
Komisija obvesti države članice in Evropski parlament o zneskih, ki so rezultat tega izračuna, pred 1. februarjem leta, ki sledi letu predložitve podatkov za popravke. Vsaka država članica vknjiži neto znesek na račun iz člena 9 na prvi delovni dan meseca junija istega leta.

(1) Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).
(2) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39).
(3) Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov