Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2238(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0358/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0358/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2015 - 4.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0436

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 61k
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg
Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Euroopan parlamentin päätös 15. joulukuuta 2015 Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2238(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänviraston 21. heinäkuuta 2015 välittämän pyynnön, joka liittyy Itä-Attikan työtarkastusviraston esittämään valitukseen palkkojen maksamatta jättämisestä(1) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 9. syyskuuta 2015,

–  ottaa huomioon, että Georgios Kyrtsos luopui oikeudestaan tulla kuulluksi työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(2),

–  ottaa huomioon Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0358/2015),

A.  ottaa huomioon, että Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänvirasto on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä, joka liittyy väitettyä rikosta koskevan mahdollisen oikeudenkäynnin aloittamiseen;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälässä säädetään, että parlamentin jäsentä ei saa vaalikauden aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä hänen vapauttaan muuten rajoittaa ilman parlamentin ennalta antamaa lupaa;

D.  ottaa huomioon, että Georgios Kyrtsosia syytetään siitä, että hän on jättänyt entisen työntekijänsä palkoista osan maksamatta;

E.  toteaa, että kyseinen syytös koskee kahdessa sanomalehtiä kustantavassa yhtiössä työskennelleen entisen työntekijän vuoden 2013 palkkojen osaa ja että Georgios Kyrtsos toimi näiden yhtiöiden johtajana kyseisenä aikana; toteaa, että syytös kohdistuu Georgios Kyrtsosiin näiden yhtiöiden entisenä johtajana;

F.  toteaa, ettei väitetyllä rikoksella selvästikään ole mitään tekemistä Georgios Kyrtsosin Euroopan parlamentin jäsenen toimen hoitamisen kanssa vaan se liittyy hänen aikaisempaan työhönsä kahden sanomalehtiä kustantavan yhtiön johtajana;

G.  toteaa, että syytteeseenpanossa ei ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetuista mainitun Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä ilmaisemista mielipiteistä tai suorittamista äänestyksistä;

H.  toteaa, ettei ole syytä epäillä, että rikosoikeudenkäynnin tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa (fumus persecutionis -olettamus), kun otetaan huomioon, että oikeudenkäynti pantiin vireille useita vuosia ennen kuin jäsen otti toimensa vastaan;

1.  päättää pidättää Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan viranomaisille.

(1)Asiakirjaviite ABM:IB2014/8927.
(2)Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö