Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2238(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0358/2015

Predkladané texty :

A8-0358/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0436

Prijaté texty
PDF 254kWORD 68k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
P8_TA(2015)0436A8-0358/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (2015/2238(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa, ktorú 21. júla 2015 podala prokuratúra pri gréckom Najvyššom súde v súvislosti so sťažnosťou inšpektorátu práce východnej Atiky týkajúcej sa nevyplácania miezd(1) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. septembra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Georgios Kyrtsos sa vzdal svojho práva na vypočutie podľa článku 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(2),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0358/2015),

A.  keďže prokuratúra pri Najvyššom súde Grécka požiadala o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Kyrtsosa v súvislosti s možnou žalobou vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže Georgios Kyrtsos je obvinený z nevyplatenia časti mzdy jednému zo svojich bývalých zamestnancov;

E.  keďže toto obvinenie sa týka časti mzdy za rok 2013 pre bývalého zamestnanca dvoch novinových vydavateľstiev, ktorých bol Georgios Kyrtsos v tom čase manažérom, a je namierené proti Georgiosovi Kyrtsosovi ako bývalému manažérovi týchto podnikov;

F.  keďže údajný trestný čin zjavne nemá nič spoločného s pôsobením Georgiosa Kyrtsosa vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí skôr s jeho predchádzajúcim postavením manažéra dvoch novinových vydavateľstiev;

G.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis) vzhľadom na to, že trestné stíhanie sa začalo niekoľko rokov pred nástupom poslanca do funkcie;

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Kyrtsosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom.

(1) Referenčné číslo dokumentu ABM:IB2014/8927.
(2) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia