Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2239(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0356/2015

Esitatud tekstid :

A8-0356/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2015 - 4.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0437

Vastuvõetud tekstid
PDF 156kWORD 63k
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Stelios Kouloglou puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2015. aasta otsus Stelios Kouloglou puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2239(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Stelios Kouloglou puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas Kreeka riigikohtu prokuratuur 7. augustil 2015. aastal seoses laimu ja valeväidete esitamise süüdistusega(1) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 9. septembril 2015. aastal,

–  võttes arvesse asjaolu, et Stelios Kouloglou loobus kodukorra artikli 9 lõikega 5 ette nähtud õigusest olla ära kuulatud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(2),

–  võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0356/2015),

A.  arvestades, et Kreeka riigikohtu prokuratuur on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Stelios Kouloglou puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õigusrikkumist käsitleva võimaliku kohtumenetlusega;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendi koosseisu ametiajal ei või parlamendiliiget ilma parlamendi eelneva loata vastutusele võtta, kinni pidada, temalt vabadust võtta ega muul viisil tema vabadust piirata;

D.  arvestades, et Stelios Koulogloud süüdistatakse Patrase vangla töötajate laimamises ja nende kohta valeväidete esitamises;

E.  arvestades, et süüdistus on seotud avaldustega, mille Stelios Kouloglou väidetavalt tegi ajakirjandusele 2010. aastal teatavate Patrase vangla töötajate aususe kohta ajal, kui ta oli peamiselt televisioonis töötav ajakirjanik;

F.  arvestades, et väidetav rikkumine ei ole vähimalgi määral seotud Stelios Kouloglou Euroopa Parlamendi liikmeks olemisega, vaid pigem varasema tegevusega teleajakirjanikuna;

G.  arvestades, et süüdistus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.  arvestades, et ei ole alust arvata, et kriminaalmenetluse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis), sest menetlust alustati aastaid enne parlamendiliikme ametisse asumist;

I.  arvestades, et Kreeka ametiasutused palusid Euroopa Parlamendilt vastust hiljemalt 7. oktoobriks 2015, sest muidu süüdistus aegub, kuid Euroopa Parlamendi menetlusnõuded ei võimalda teha otsust nii lühikese tähtaja jooksul;

J.  arvestades siiski, et õiguskomisjoni kaalutletud arvamuse kohaselt peatatakse Kreeka riigikohtu kohtuotsust nr 1126/1994 arvesse võttes aegumise tähtaja arvestamine igal juhul kuni kolmeks aastaks, mil Stelios Kouloglou on Euroopa Parlamendi liige;

1.  otsustab Stelios Kouloglou puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka pädevale ametiasutusele.

(1) Dokumendi viitenumber ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika