Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2239(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0356/2015

Predkladané texty :

A8-0356/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2015 - 4.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0437

Prijaté texty
PDF 256kWORD 68k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Steliosa Koulogloua
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Steliosa Koulogloa (2015/2239(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Steliosa Koulogloua, ktorú 7. augusta 2015 podala prokuratúra pri gréckom Najvyššom súde v súvislosti s obvineniami z urážky na cti a ohovárania(1) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. septembra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Stelios Kouloglou sa vzdal svojho práva na vypočutie podľa článku 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7o výsadách a imunitách Európskej únie a článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(2),

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0356/2015),

A.  keďže prokuratúra pri gréckom Najvyššom súde požiadala o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Steliosa Koulogloua v súvislosti s možnou žalobou vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže Stelios Kouloglou je obvinený z urážky na cti a ohovárania väzenského personálu v Patrase;

E.  keďže toto obvinenie sa týka vyjadrení, ktoré Stelios Kouloglou údajne poskytol tlači v roku 2010 v súvislosti s bezúhonnosťou niektorých členov väzenského personálu v Patrase v čase, keď pôsobil ako novinár a venoval sa prevažne produkcii televízneho spravodajstva;

F.  keďže údajný trestný čin zjavne nemá nič spoločné s pôsobením Steliosa Koulogloua vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu, ale súvisí skôr s jeho predchádzajúcou pozíciou televízneho reportéra;

G.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

H.  keďže neexistuje dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca (fumus persecutionis) vzhľadom na to, že trestné stíhanie sa začalo niekoľko rokov pred nástupom poslanca do funkcie;

I.  keďže grécke orgány požiadali Európsky parlament o odpoveď najneskôr do 7. októbra 2015, pretože inak by bolo trestné stíhanie premlčané, ale keďže procesné požiadavky Európskeho parlamentu neumožňujú prijatie rozhodnutia v takom krátkom časovom rámci;

J.  keďže Výbor pre právne veci sa však na základe uváženého stanoviska domnieva, že v zmysle rozsudku č. 1126/1994 gréckeho Najvyššieho súdu sa premlčanie v každom prípade pozastavuje až na tri roky, kým je Stelios Kouloglou poslancom Európskeho parlamentu;

1.  rozhodol zbaviť Steliosa Koulogloua imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom.

(1) Referenčné číslo dokumentu ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia