Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2298(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0362/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0362/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/12/2015 - 4.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0438

Elfogadott szövegek
PDF 273kWORD 86k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming)
P8_TA(2015)0438A8-0362/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. december 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2015/005 – FI/Computer Programming” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0553 – C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0553 – C8-0332/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0362/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Finnország az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti „EGF/2015/005 FI/Computer Programming” kérelmet a Finnországban található több NUTS 2 szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 62. gazdasági ágazatban („Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások”)(4) működő 69 vállalattól történt 1603 elbocsátás nyomán nyújtotta be, és mivel várhatóan 1200 elbocsátott munkavállaló vesz részt az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország az 1603 elbocsátott munkavállaló tekintetében jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 623 200 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 4 372 000 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a finn hatóságok 2015. június 12-én nyújtották be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. november 6-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  rámutat, hogy az elmúlt években az ikt-ágazatbeli foglalkoztatás eloszlása az EU-ban és más gazdaságokban az EU-t hátrányosan érintve változott, és hogy míg 2008-ban a technológiai ágazat Finnországban 326 000 munkavállalót alkalmazott, 2014-ben hasonló vállalatok már csak 276 000 főt foglalkoztattak, ami éves szinten átlagosan 3%-os csökkenésnek (10 000 munkavállaló) felel meg; rámutat, hogy az elbocsátásokhoz vezető lépések közé a Nokiát az elmúlt években érő változások tartoznak, melyek jelentős hatást gyakoroltak a finnországi ikt-ágazatra. mivel Finnországban korábban több ezren foglalkoztak Nokia mobiltelefonok operációs rendszereinek fejlesztésével és tervezésével, míg mára e feladatokat Európán kívülre szervezték ki; rámutat, hogy az elbocsátások tovább súlyosbítják az ikt-ágazat munkanélküliségi helyzetét azokban a régióban, ahol már amúgy is magas a munkanélküliségi arány;

4.  rámutat, hogy az ikt-ágazatbeli elbocsátások elsősorban Észak-Ostrobothnia Oulu régióját érintik, ahol évek óta az ikt-ágazat tartja fenn a gazdaságot; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 2015 tavaszán megközelítőleg 1500 elbocsátott munkavállaló volt az ikt-ágazatban Észak-Ostrobothniában, és hogy sok esetben a munkanélküliség tartóssá vált, mivel az egyetemi diplomával rendelkező munkanélküliek egyharmada több mint egy éve állástalan;

5.  megjegyzi, hogy mindeddig a Bizottsághoz a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 62. ágazat („Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó szolgáltatások”) vonatkozásában egyetlen másik EGAA-kérelem érkezett, amelyet a pénzügyi és gazdasági világválság okozta hatásokra hivatkozva nyújtottak be(5); rámutat, hogy bár ezen ágazat volumene világszerte növekedett, Európában visszaesés következett be, mivel a vállalkozások és a szolgáltatások Kínába, Indiába, Tajvanra és más Európán kívüli célállomásokra helyeződtek át;

6.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a finn hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. augusztus 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdték, és hogy ennek folytán a már elkezdett szolgáltatásokat finanszírozni lehet az EGAA-támogatásból;

7.  tudomásul veszi, hogy Finnország a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére hétféle intézkedést tervez: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedések, ii. foglalkoztatási és üzleti szolgáltatások, iii. képzés, iv. fizetési támogatások, v. vállalkozásindítási támogatás, vi. vállalkozásra ösztönzés és szolgáltatások új vállalkozók számára, vii. utazási, szállás- és költözési költségtérítés;

8.  üdvözli a vállalkozói készséget támogató intézkedéseket, amelyeket vállalkozásindító támogatások és olyan intézkedések formájában valósítottak meg, amelyek az új vállalkozókat vállalkozások indítására és szolgáltatások nyújtására ösztönzik; úgy véli, hogy ezek az intézkedések hasznosabbak, ha egyéb intézkedésekkel kombinálva valósítják meg őket;

9.  üdvözli különösképpen az új vállalkozások létrehozására irányuló javasolt intézkedéseket, amelyek serkenteni fogják a vállalkozói kedvet és szolgáltatásokat fognak nyújtani az új vállalkozók számára;

10.  hangsúlyozza, hogy fizetési támogatást lehetőség szerint csak akkor kellene az elbocsátott munkavállalóknak nyújtani, ha a felkínált állások megfelelnek a képzettségi szintre és a szerződés időtartamára vonatkozó minőségi követelményeknek; szorgalmazza, hogy a fizetési támogatás odaítéléséről szóló döntés meghozatalakor, valamint a bérköltségek fedezésére szánt összeg megállapításakor fektessenek hangsúlyt arra, hogy az álláskeresők szakértelme és a támogatott álláshely között egyezés legyen;

11.  üdvözli, hogy a finn hatóságok az intézkedések széles skáláját ajánlották fel az elbocsátott munkavállalóknak;

12.  tudomásul veszi, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját a szociális partnerekkel és a regionális hatóságokkal egyeztetve dolgozták ki;

13.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt, az EGAA által támogatható csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  emlékeztet arra, hogy a finanszírozott intézkedések célja az kell hogy legyen, hogy javítsa az álláskeresők jövőbeli munkaerő-piaci lehetőségeit;

16.  megjegyzi, hogy a hatóságok becslése szerint a források 18,31%-át fogják juttatásokra és ösztönzőkre fordítani, amelyek aránya így jóval az összkiadás megengedett legfeljebb 35% alatt marad;

17.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőben térjen ki arra is javaslatában, hogy a munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez;

18.  elvárja, hogy a Bizottság ellenőrizze és értékelje az odaítélt támogatások felhasználását, és hogy az így gyűjtött információt arra használja, hogy az újabb kérelmek esetén az EGAA-források igénybevételét összehangolja a teljesítményalapú gazdálkodásra irányuló törekvésekkel;

19.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

20.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

21.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

22.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

24.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
(5)EGF/2011/016 IT/Agile (COM(2013)0120).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(Finnország „EGF/2015/005 – FI/Computer Programming” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/2457 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat