14 март 2016 г.
P8_TA(2015)0439(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 15 декември 2015 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 356kWORD 62k
Правна информация - Политика за поверителност