14. marts 2016
P8_TA(2015)0439(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 15. december 2015 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 154kWORD 59k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik