2016 m. kovo 14 d.
P8_TA(2015)0439(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. gruodžio 15 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 285kWORD 62k
Teisinė informacija - Privatumo politika