2016. gada 14. marts
P8_TA(2015)0439(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 15. decembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 287kWORD 61k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika