14 maart 2016
P8_TA(2015)0439(COR01)
RECTIFICATIE
op Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad v an 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 15 december 2015 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening)
(10373/1/2015 – C8-0351/2015 – 2013/0088(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 154kWORD 59k
Juridische mededeling - Privacybeleid